top of page

Έχουμε τη λύση που σας χρειάζεται για να κάνετε την επιχείρησή σας ευέλικτη και ανταγωνιστική

Όλες μας οι λύσεις έχουν αναπτυχθεί με τεχνολογίες internet και cloud. Εγκαταστήστε τις λοιπόν σε δικό σας χώρο και αναπτύξτε το δικό σας ιδιωτικό "cloud" για την επιχείρησή σας, τους συνεργάτες σας και το δίκτυο πωλήσεών σας ή πάρτε τις από το δικό μας ασφαλές δημόσιο "cloud" ως "SaaS - Software as a Service" πληρώνοντας συνδρομή χωρίς πρόσθετα κόστη για αγορά οποιασδήποτε τεχνολογικής υποδομής ή λογισμικού.  

Η επιλογή είναι δική σας.

Sol.01

Η επιχείρησή σας επεκτείνεται σε πολλά γεωγραφικά σημεία;

Yπάλληλοι ή συνεργάτες σας εργάζονται εκτός γραφείου: 

Είστε δίκτυο Franchising ή έχετε εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων; 

Ελάτε στο Ε-ΟΝ RIX Business, Financials & CRM που μετατρέπει το πακέτο εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης σας σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συνεργασίας με πρόσβαση μέσα από ένα web browser.

Sol.02

Το eon Processes είναι το κατάλληλο εργαλείο για να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες σας και ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν βελτιστοποίηση, αποτελεσματικότερη διαχείριση και αδιάλειπτο έλεγχό τους ώστε να παραμείνετε ανταγωνιστικοί. Μια “cloud” εφαρμογή που επιτρέπει σε όλους που εμπλέκονται να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε και αν βρίσκονται καθιστώντας απλή τη διαχείριση και συντονισμό των διαδικασιών σε όλο το πλάτος και την οργανωτική δομή της επιχείρησής σας.

Sol.03

Συνδέστε σε κάθε έργο πρόσωπα ή εταιρίες που δουλεύουν σε αυτό και συμβάλουν στη διαμόρφωση του κόστους αλλά και των εσόδων του. Σε κάθε στιγμή δείτε την τρέχουσα οικονομική κατάσταση συνολικά και αναλυτικά ανά τμήμα, φάση, και εργασία με πλήρη κοστολόγηση εργασιών, στο επίπεδο που επιθυμεί ο κάθε υπεύθυνος. Δείτε την πορεία εκτέλεσης του έργου σε απόλυτους αριθμούς ή σε status.

Sol.04

Εάν η επιχείρησή σας ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών, τότε υπάρχει μια σειρά από θέματα που αφορούν τις συμβάσεις που υπογράφετε με τους πελάτες σας. Ζητήματα διαχειριστικά όσο και καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Διασφαλίστε ότι οι ώρες που αναλώνετε εσείς και το προσωπικό σας καταγράφονται με ακρίβεια ώστε να τιμολογηθούν και ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις σας απέναντι στους πελάτες σας.

Sol.05

Ολοκληρωμένη εφαρμογή για την οργάνωση και διοίκηση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού σας.  Ένα σύστημα Self Service Διαχείρισης Προσωπικού που προσφέρει από οπουδήποτε και οποτεδήποτε πρόσβαση μέσω ενός web browser, απόλυτα συνεργατικό περιβάλλον, αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ροών εργασίας. Ένα εργαλείο στρατηγικής για την επίτευξη των επιχειρησιακών σας στόχων.

Sol.06

Τόσο απλά όσο ένα κλικ ... 

Η αγορά εργασίας 24 ώρες την ημέρα στο χέρι σας.

Είστε εργοδότης;  Αναζητήστε το προσωπικό και τα στελέχη σας σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια και χωρίς μεσολαβητές.

Είστε εργαζόμενος;  Μην ψάχνετε απλώς για δουλειά στοχεύστε σε μια επιτυχημένη καριέρα σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια χωρίς μεσολαβητές.

Το QMARK είναι ένα σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που λειτουργεί στο cloud με τη μορφή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων ή ερευνών. 

Χρησιμοποιήστε το για Έρευνες Αγορας, Αξιολογήσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών, Σφυγμομετρήσεις, Εντοπισμό Τάσεων, Ικανοποίηση Πελατών.

Αξιοποιήστε τη γνώση σας για να σχεδιάσετε τις επόμενες κινήσεις σας ώστε να βελτιώσετε τον τρόπο που το προσεγγίζετε και να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη σας.

Sol.14
Sol.07

Πιστεύουμε ότι έχουμε την πιο ολοκληρωμένη λύση για τον τον κλάδο εισαγωγέων και αντιπροσώπων αυτοκινήτων.

Το E-ON RIX Business & Financials ως κάθετη λύση για τις επιχειρήσεις αυτές εμπεριέχει όλη την συλλογική μας εμπειρία και βέλτιστες πρακτικές, για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μιας επιχείρησης του κλάδου αυτού μέσω μιας μόνο πλατφόρμας.

Sol.08

H χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) στο χώρο τον αυτοκινήτων κερδίζει συνεχώς έδαφος. Όλο και περισσότερες εταιρίες ή επαγγελματίες αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματά της ενώ ταυτόχρονα ζητούν νέες και σύνθετες υπηρεσίες. Πάντα κοντά στον παλμό της αγοράς του αυτοκινήτου αναπτύξαμε σύστημα που καλύπτει όλο το φάσμα των απαραίτητων υποδομών πληροφορικής μιας εταιρίας του κλάδου.

Sol.09

Αλλάζουμε τον τρόπο που μια Τράπεζα προσεγγίζει την αγορά για πώληση των προϊόντων της και τον τρόπο που επικοινωνούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν τα στελέχη της, τα δίκτυα συνεργατών της και οι πελάτες της. Έτοιμα σενάρια και calculators για διαμόρφωση προτάσεων, CRM, έτοιμες ροές εργασίας, ολοκληρωμένη επικοινωνία με τη Γενική Λογιστική, εξειδικευμένες καταστάσεις για την Κεντρική Τράπεζα, επικοινωνία με το σύστημα ΔΙΑΣ και άλλα Τραπεζικά Συστήματα.

Sol.10

Μια ολοκληρωμένη οικονομική εμπορική και CRM εξειδικευμένη σουίτα, για τον κλάδο των επιχειρήσεων στο χώρο των εκδόσεων, βιβλίων, περιοδικών  και τύπου. Όλες οι λειτουργίες όπως Παραγωγή, Κοστολόγηση, Συνδρομές, Δημοσιεύσεις, Αποθήκες συνδέονται μέσα από ένα σύστημα για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

Sol.11

Το InStyleApp είναι μια νέα μοντέρνα εφαρμογή διαχείρισης πελατών CRM που την παρέχουμε  ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω internet με μια μικρή συνδρομή ανά τοποθεσία επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Διαχειριστείτε τα ραντεβού σας, επικοινωνήστε με τους πελάτες σας με SMS και αποκτήστε πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφόρηση για την απόδοση των πελατών σας, των συνεργατών σας και των μέσων σας.

 

Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή χειρισμού Νομικών Υποθέσεων μέσω internet για Δικηγορικά Γραφεία ή Εταιρίες και Νομικές Υπηρεσίες Οργανισμών.

Αξιόπιστη και άμεση ενημέρωση για τις ανοιχτές νομικές υποθέσεις.

Κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να υπολογίσουν προβλέψεις για πρόστιμα ή δικαστικές διαφορές για τις Οικονομικές Καταστάσεις με τρόπο αξιόπιστο και αυτοματοποιημένο.

Sol.12

Το RIBIA είναι μια ολοκληρωμένη λύση που παρέχει εργαλεία για ενδυνάμωση των  διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και  διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησής.

Αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των ελεγκτών.

Αφαιρεί την υποκειμενικότητα των ευρημάτων.

Παρέχει στην Διοίκηση σαφέστατες εκθέσεις πορισμάτων και  προτάσεων βελτίωσης.

Παρακολουθεί συστηματικά κάθε εύρημα μέχρι την υλοποίηση των προτάσεων.

Sol.13
bottom of page