top of page

Newsletter

Φεβρουάριος 2024

Μια κυριά που λαμβάνει το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας, μας είπε πως όταν το διαβάζει χάνει το κέφι της με τα άρθρα μας που σχετίζονται με τους κινδύνους που απορρέουν από την Κλιματική Αλλαγή γιατί συνειδητοποιεί το πρόβλημα.

Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα και στο μέλλον. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σας παραπέμπω στα «Νέα και Δημοσιεύσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή» αυτού του μήνα. Μαθαίνουμε πως ο αρμόδιος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, δημοσίευσε την κλιματική αποτίμηση της ιστορικής, όπως αποδείχτηκε, περασμένης χρονιάς και ιδού σταχυολογούμε μερικά από τα συμπεράσματα που θα διαβάσετε εκτενέστερα στο άρθρο μας. - Επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις, το 2023 είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία των καταγραφών (1850-σήμερα). - Κάθε μήνας από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν θερμότερος από τους αντίστοιχους μήνες όλων των προηγούμενων ετών. - Η παγκόσμια μέση επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσών παρέμεινε σε επίπεδα ρεκόρ από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο. - Πληθώρα ακραίων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασίες) έπληξαν κοινωνίες και οικοσυστήματα.

Και για να μην μείνουμε στα απαισιόδοξα πρέπει να αναφερθούμε και σε δράσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων όπως η επικείμενη ίδρυση ναυτιλιακού κέντρου μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων στην Αθήνα που θεωρείται μία σημαντική κίνηση στην πορεία για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Μια άλλη σημαντική παρέμβαση της ΕΕ προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της απανθρακοποίησης είναι ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM-Carbon Border Adjustment Mechanism) που εισήγαγε.  Με αυτόν σκοπεύει στον καθορισμό του κόστους των εκπομπών άνθρακα στα εισαγόμενα αγαθά αλλά και στην προώθηση πιο καθαρών πρακτικών παραγωγής παγκοσμίως προστατεύοντας ταυτόχρονα τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

​Σε επόμενό μας θέμα διαπιστώνουμε πως τα καθιερωμένα κλιματικά μοντέλα συχνά αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν τις κλιματικές μεταβολές μικρής κλίμακας που είναι καθοριστικές για τη γεωργία.  Εκεί απαιτούνται πλέον τα σενάρια κλιματικής αλλαγής υψηλής ανάλυσης. Αυτά είναι σε θέση να δώσουν ακριβή εκτίμηση των γεωργικών κινδύνων και αποτελούν οδηγό για την χάραξη στρατηγικών διαχείρισης τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπόνηση τέτοιων σεναρίων κλιματικής αλλαγής υψηλής ανάλυσης είναι η  πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής ποιότητας, η συνεργασία μετεωρολόγων, γεωπόνων και τοπικών κοινοτήτων και η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Και μιας και μιλάμε για κινδύνους στην γεωργία αναπτύσσουμε τον Δεκάλογο της Διαχείρισης Κινδύνων που αφορά κάθε είδους επιχείρηση ή Οργανισμό. Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν, να αξιολογούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους κινδύνους, προστατεύοντας έτσι τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη φήμη τους και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.  Θεωρούμε πάντως απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στη σαφήνεια και την ειλικρίνεια στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη κατανοούν με σαφήνεια τους πιθανούς κινδύνους και τις προσπάθειες ενος οργανισμού για την αντιμετώπισή τους.

 

Ελπίζουμε να βρείτε τα νέα μας άρθρα ενδιαφέροντα.
 

Οι άνθρωποι της e-On Integration είναι πάντα δίπλα σας για να δώσουν λύσεις στις σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις.

Δημοσιεύσεις ανά κατηγορία

Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων

Ανάλυση Δεδομένων & Τεχνητή Νοημοσύνη

Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

ESG

bottom of page