Επιχειρηματίας στην εκκίνηση ετοιμάζεται να τρέξει. Κάντε μια νέα αρχή. Κάντε την επιχείρησή σας πιο ευέλικτη και αντιμετωπίστε το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Λογισμικό για Επιχειρήσεις

Κάντε μια νέα αρχή

Κάντε την επιχείρησή σας πιο ευέλικτη και αντιμετωπίστε αποτελεσματικά το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

100% ανάπτυξη & ιδιοκτησία από την E-ON.

 

100% συντήρηση & υποστήριξη από την E-ON.

 

Λογισμικό για επιχειρήσεις πλήρως βασισμένο σε φιλοσοφία web browser.

 

Καμιά ανάγκη για εγκατάσταση λογισμικού σε συσκευές χρηστών. 

 

Επιμέρους αυτοτελείς λειτουργικότητες που συνδυάζονται για να δημιουργούν πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα.

 

Απλό, ομοιογενές και φιλικό περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη.

 

Εφαρμογή Διεθνών Βέλτιστων Πρακτικών.

 

Αγορά και εγκατάσταση στην επιχείρηση ή χρήση Λογισμικού ως Υπηρεσία (SaaS) με συνδρομή

Δείτε τα Προϊόντα μας

e-On RIX

 

Εμπορική, Οικονομική και CRM Σουίτα. Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης Πωλήσεων. Λειτουργικότητα διαχείρισης έργων και συμβάσεων. 

e-On MyWorkplace

 

Αυτοματοποίηση ροών διαχείρισης Προσωπικού και Διαδικασιών.

Εργαλείο Στρατηγικής για την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων.

RIBIA

 

Εργαλεία για την ενδυνάμωση των  διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησής σας

 

QMark

 

Εφαρμογή cloud για τη συλλογή και ανάλυση  πληροφοριών με τη μορφή 

ερωτηματολογίων ή ερευνών.

 

e-On EPI

 

Web Portal ροών εργασίας για πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων εκεί όπου βρίσκεται ο πελάτης. Δίκτυα συνεργασίας εντός και εκτός της επιχείρησης.

InStyleApp

 

CRM ειδικά για επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες.