Καινοτόμες λύσεις
για αυτοματοποιημένες και ευέλικτες διαδικασίες

Ομοιομορφία και κοινή αντιμετώπισή τους σε όλα τα κανάλια της επιχείρησης

 

Κάντε τις δικές σας επιλογές  και χρησιμοποιήστε μια ή περισσότερες ή όλες τις λειτουργίες των εφαρμογών μας με τρόπο ολοκληρωμένο. 

 

Αποφασίστε πως θα χρησιμοποιήσετε την κάθε λειτουργία για να αντιμετωπίσετε τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες και αυτόματα οι διαδικασίες που καθορίζετε θα είναι διαθέσιμες σε όλο το πλάτος της επιχείρησης σας. Έτσι εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η κοινή αντιμετώπιση των διαδικασιών σε όλες τις μονάδες σας και από όλα τα στελέχη σας.

 

Οι εφαρμογές μας είναι σχεδιασμένες για γρήγορη και εύκολη εξάπλωση. Προσθέστε νέες λειτουργίες και νέους χρήστες μέσα σε λίγα λεπτά.  Δεν χρειάζεται καμιά εγκατάσταση λογισμικού στις συσκευές των χρηστών. Όλα γίνονται με κεντρικές ρυθμίσεις.

 

Αποκτήστε όλες τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών μας αυτόματα από τη στιγμή που διατίθενται χωρίς καμιά ενέργεια εκ μέρους σας.

Μειώστε τα διαχειριστικά κόστη μειώνοντας τις χειρόγραφες διαδικασίες και τις επικοινωνίες με τηλέφωνο ή e-mail μεταξύ των στελεχών σας.

Καταργήστε κάθε είδους διπλές καταχωρήσεις και αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας μειώνοντας τα λάθη και τον χρόνο απασχόλησης των ανθρώπων σας.

Γεφυρώστε τα κενά από τη χρήση μεμονωμένων συστημάτων ή από πρακτικές συγκέντρωσης πληροφορίας με διάφορα μέσα.