Έτος Ίδρυσης: 1999

 

Το Όραμα μας

 

Nα βοηθούμε τους Πελάτες μας να βελτιωθούν και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα με την χρήση της υψηλής τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

 

 

H Αποστολή μας

 

Να συνδυάζουμε την πολύτιμη, πολυετή, επαγγελματική μας εμπειρία με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων μας ώστε να δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες που αποτελούν για τους πελάτες μας "technology enablers".  Δηλαδή δυνάμεις πάνω στις οποίες "πατάνε" για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και τη θέση τους στην αγορά.

Περιοχές Ενδιαφέροντος

 

Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα έχουμε εκτελέσει ή συμμετάσχει σε μεγάλα και μεσαία έργα σε πολλούς κλάδους της Οικονομίας. 

Εξειδικευόμαστε σε Ολοκλήρωση συστημάτων, Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, και Διαχείριση Ροών Εργασίας καθώς και σε συστήματα Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης, CRM, Αυτοματοποίησης Πωλήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων ενώ διαθέτουμε και πόρους με τη μορφή outsourcing. 

Από το 2008 έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και προώθηση λύσεων cloud computing. Παρέχουμε "SaaS - Software as a Service" λύσεις στην αγορά γιατί πιστεύουμε ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον των επιχειρησιακών εφαρμογών. 

Οικονομικές Καταστάσεις:

 

Ισολογισμός 01/07/2011 - 30/06/2012

Ισολογισμός 01/07/2012 - 30/06/2013

 

Ισολογισμός 01/07/2013 - 30/06/2014

 

Ισολογισμός 01/07/2014 - 30/06/2015

Ισολογισμός 01/07/2015 - 30/06/2016

Ισολογισμός 01/07/2016 - 30/06/2017

Ισολογισμός 01/07/2017 - 30/06/2018

 

Ισολογισμός 01/07/2018 - 30/06/2019

 

Ισολογισμός 01/07/2019 - 30/06/2020

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Το κεφάλαιο της γνώσης μας, διακατέχεται συλλογικά από τους ανθρώπους μας. Αυτό είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο, αν και δεν καταγράφεται στον ισολογισμό μας!

Οι άνθρωποί μας έχουν μεγάλη εξειδίκευση ο καθένας στον τομέα του.  

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλοι μαζί συνδυάζουμε δεκάδες χρόνια πραγματικής εμπειρίας και πολύτιμης έκθεσης στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, στον ανασχεδιασμό και στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών στον εξορθολογισμό της λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων.

Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση των Mετόχων στις 11/1/2021

Ευκαιρίες Καριέρας

 

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας; 

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας