top of page
At the service of customers.jpg

Η πολυετής εμπειρία μας στην

επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων

στην υπηρεσία των πελατών μας.

Custom Development 

 

Αναπτύσσουμε λύσεις σε πλατφόρμες HCL Software Lotus Notes και Lotus Domino ειδικά προσαρμοσμένες για να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές σας ανάγκες και να συμπληρώσουν τα κεντρικά σας συστήματά με νέα λειτουργικότητα που βελτιώνει τις επιδόσεις της επιχείρησής σας και καλύπτει νέες επιχειρηματικές προκλήσεις.

 

Η ομάδα μας που έχει εμπειρία από μεγάλα και μικρά έργα σε πολλούς κλάδους και επιχειρήσεις θα συνεργαστεί μαζί σας χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένη μεθοδολογία για να αναπτύξει και να εγκαταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα για εσάς καινοτόμες εφαρμογές.  

Εναλλακτικά για γρήγορα αποτελέσματα στο μικρότερο δυνατό χρόνο ξεκινήστε από μια τυποποιημένη εφαρμογή μας και ζητήστε μας όσες προσαρμογές και επεκτάσεις χρειάζονται για να την φέρετε στα δικά σας μέτρα. Πάρτε όλα τα πλεονεκτήματα μιας εφαρμογής προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες στο μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Μείνετε ήσυχοι ότι θα έχετε από εμάς όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε στο μέλλον ώστε οι  εξειδικευμένες λύσεις σας να λειτουργούν ομαλά σε βάθος χρόνου.

Business Integration 

 

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τα υφιστάμενα κεντρικά και περιφερειακά συστήματά τους αναπτύσσοντας εφαρμογές και ροές εργασίας που συνδέονται και συνεργάζονται με αυτά και συγκεντρώνουν πληροφορίες έτσι ώστε να εξυπηρετούν την στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.

 

Η πολυετής πείρα μας στον τομέα αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων μας έχει διδάξει ότι πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται από ένα σύνθετο και ετερογενές μείγμα πληροφοριών. Η εξυπηρέτηση όμως των πελατών, οι πωλήσεις, η εκτέλεση των διαδικασιών με ενιαίο τρόπο, ή ο σχεδιασμός μιας νέας στρατηγικής απαιτεί την ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών που προέρχονται από πολλά διαφορετικά συστήματα και πηγές. 

Το ιδανικό θα ήταν οι επιχειρήσεις να μπορούσαν να υιοθετήσουν από την ίδρυσή τους  μια ενιαία σουίτα εφαρμογών που θα παρείχε ολοκληρωμένα κοινά μοντέλα πληροφοριών. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό και λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε κλάδου αλλά και γιατί οι υφιστάμενες επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει στο παρελθόν σε Κεντρικά Συστήματα Πληροφορικής τα οποία δεν είναι έτοιμες να απαξιώσουν.  

 

Consulting

Εντοπίζουμε μαζί σας νέες ευκαιρίες και νέες δραστηριότητες για την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο και στο "cloud".   Τις αξιολογούμε και προσδιορίζουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην υφιστάμενη δομή σας για να επιτύχετε τους στόχους σας.

 

Θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε τις οικονομικές παραμέτρους και τις ευκαιρίες αυτές που  ταιριάζουν με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας. Όπως νέα προϊόντα και υπηρεσίες, επέκταση σε νέους τομείς και αγορές, συγχωνεύσεις  ή συνεργασίες με ανταγωνιστές για κοινή χρήση προμηθειών και πρώτων υλών, τροποποίηση των πρακτικών  και  εσωτερικών διαδικασιών σας, κυρίως στις πωλήσεις και  στην επικοινωνία.  

Θα εργαστούμε μαζί σας με βάση τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να συμβάλλετε με τις δικές σας ιδέες και να επωφεληθείτε άμεσα από τα συμπεράσματά. 

Στο τέλος θα έχετε μια καταγραφή των ευκαιριών  που διαφαίνονται, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς, με πλήρη τεκμηρίωση των δυνατοτήτων με την μορφή  σεναρίων “what if” καθώς και  πρόβλεψη των οικονομικών παραμέτρων κόστους και οφέλους.

Web sites & e-shops 

 

Προσδιορίζουμε με ακρίβεια τις ανάγκες παρουσίας της επιχείρησής σας στο web.  Αναλαμβάνουμε το σύνολο της λύσης, από την καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων σας, μέχρι τον λειτουργικό - αισθητικό σχεδιασμό και την τελική υλοποίηση με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.

 

Στα πλαίσια της διαδικτυακής προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών μας, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει εξελιγμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο σε περιβάλλον B2C (Business to Consumer) και Β2Β (Business to Business), όσο και σε περιβάλλον G2C (Government to Citizen).

H E-ON έχει πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα είτε πρόκειται για μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, είτε για μεγάλους οργανισμούς ή κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα έργα μας καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παρουσίας κάθε εταιρίας ή οργανισμού στο web. Τα στελέχη μας έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά και πρακτική εμπειρία από μικρά και μεγάλα έργα κι είναι ικανά ν' ανταποκριθούν αποτελεσματικά και ποιοτικά, σε υλοποιήσεις εφαρμογών στο web οποιουδήποτε μεγέθους και βαθμού δυσκολίας.

Technology Infrastructure Management 

 

Μπορούμε να αποτελέσουμε τον μοναδικό άμεσο Τεχνολογικό Συνεργάτη σας και να σας προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μηχανογράφηση και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της εταιρίας σας.

 

Τα στελέχη και οι μηχανικοί της E-ON έχουν την δυνατότητα και την ανάλογη εμπειρία να προσφέρουν υπηρεσίες, είτε άμεσα (με ίδιες δυνάμεις), είτε μέσω συνεργατών μας, για τους οποίους θα αναλάβει την ευθύνη επικοινωνίας, διαχείρισης και παραλαβής των ανάλογων υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται από εσάς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι :

- Η Αξιολόγηση αναγκών και προμήθεια πάσης φύσεως μηχανογραφικού εξοπλισμού όπως servers, PCs, Printers, Scanners, κλπ.

- Η Αξιολόγηση αναγκών και προμήθεια πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού/δικτυακού εξοπλισμού όπως καλωδιώσεις, δίκτυα, τηλεφωνικό κέντρο, Τ/Φ συσκευές, κλπ.

- Η Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης του μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού σας εξοπλισμού.

- Η Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και υποστήριξης υποδομών (π.χ. Τηλεφωνικό Κέντρο, Καλωδιώσεις, Γραμμή Internet, Mail Server, κ.α.).

- Η Αξιολόγηση αναγκών και εγκατάσταση υποδομής (H/W και S/W) για λήψη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Back up), η Προμήθεια λογισμικού για Αυτοματισμό Γραφείου ή την κάλυψη άλλων πιθανών περιφερειακών αναγκών (Scanning, Archiving, κλπ.).

IT Outsourcing & Managed Services  

 

Σας προσφέρουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου ή μέρους της μηχανογραφικής υποδομής σας.

 

Η E-ON είναι σε θέση να διαχειρίζεται το μηχανογραφικό περιβάλλον σας προσφέροντας υπηρεσίες  απομακρυσμένης διαχείρισης, παρακολούθησης και παροχής υποστήριξης σε μέρος ή σύνολο των εφαρμογών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας. 

Στις περιπτωσεις που απαιτείται, τεχνικός της εταιρείας μας εκτελεί επιτόπιες επισκέψεις στον χώρο σας, έτσι ώστε να επιλύονται και προβλήματα που δεν μπορούν να ερευνηθούν από απόσταση.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες η E-ON σας διασφαλίζει τo συμφωνημένο επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών (Service Level Agreement).

bottom of page