Άμεση πρόσβαση
σε έγκυρη πληροφόρηση
όπου και όποτε τη χρειάζεστε

Πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πλατφόρμες εφαρμογών που υποστηρίζουν τη λήψη κρίσιμων στρατηγικών αποφάσεων βασισμένων σε άμεση

και αξιόπιστη πληροφόρηση 

Ολοκληρωμένη και έγκυρη οικονομική και διοικητική πληροφόρηση στη διάθεσή σας από οπουδήποτε και οποτεδήποτε μέσω πρόσβασης στην Οικονομική και Εμπορική πλατφόρμα Ε-OΝ RIX που επικοινωνεί και συγκεντρώνει στοιχεία από όλη την επιχείρηση και όλα τα κανάλια της είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος.  

 

Παραγγελίες, Αγορές, Πωλήσεις, Αποθέματα, πλήρως συνδεδεμένα μεταξύ τους σας παρέχουν real time πληροφορίες.  Δείτε κάθε στιγμή την πορεία της επιχείρησής σας αφού όλες οι συναλλαγές ενημερώνουν αυτόματα και διενεργούν εγγραφές στην Γενική Λογιστική και παράγουν οικονομικές καταστάσεις.

 

Διαχειριστείτε ολοκληρωμένα τους πελάτες, προμηθευτές και όσους συναλλάσσονται μαζί σας αφού ενσωματωμένη CRM λειτουργικότητα σας προσφέρει όση πληροφόρηση χρειάζεστε

Δείτε την πορεία της εταιρίας σας μέσω web, από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα.

Εξουσιοδοτήστε  στελέχη, προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες σας για πρόσβαση στις πληροφορίες της επιχείρησής σας που τους ενδιαφέρουν.

Εγκαταστήστε το E-ON MyWorkPlace. Τα στελέχη και οι υπάλληλοί σας μπορούν να καταχωρούν και να διαχειρίζονται μόνοι τους τα δικά τους στοιχεία και πληροφορίες) χωρίς κανένα περιορισμό γεωγραφικής τοποθεσίας ή χρόνου. 

 

Δώστε στους Προϊσταμένους και στους Διευθυντές τη δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης  της Πληροφόρησης σχετικά με το προσωπικό της επιχείρησης που ανήκει στη δικαιοδοσία τους,  από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

 

Χρησιμοποιήστε την συγκεντρωμένη πληροφόρηση ως εργαλείο χάραξης στρατηγικής για να επιτευχθούν οι μελλοντικοί στόχοι της επιχείρησής σας.

Εξωτερικά λογιστικά γραφεία μπορούν να εκτελούν άμεσα τις απαραίτητες εργασίες από το γραφείο τους χωρίς να χρειάζεται να έλθουν σε εσάς.

Ενισχύστε τους πωλητές σας με την πληροφόρηση και τα μέσα που χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους τους.