top of page

Περισσότερο από ένα σύστημα HRM - Ενα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού.


Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν.

Αλλάξτε κι εσείς τον τρόπο που λειτουργεί η επιχείρησή σας.


Ελάτε στον κόσμο των "cloud" εφαρμογών SaaS.

Βάλτε τη δύναμη του Web στην υπηρεσία της Διοίκησης και Οργάνωσης του πιο πολύτιμου κεφαλαίου της επιχείρησής σας.

Του Ανθρώπινου Δυναμικού σας.


Ένα μοναδικό self service Web Portal για πρόσβαση από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Mε μηνιαία συνδρομή.


Ένα εργαλείο στρατηγικής που εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί σας στόχοι. Tο μόνο που απαιτείται είναι μια σύνδεση στο Internet.


eon myWorkplace : To πλεονέκτημα που χρειάζεστε.

Ενιαίο Περιβάλλον Συνεργασίας


Προσβάσιμο από όλα τα στελέχη και το προσωπικό σας, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.


Ολοκλήρωση & Αυτοματισμός


Γεφυρώνει το κενό μεταξύ των διαφόρων μεμονωμένων συστημάτων ή παραδοσιακών πρακτικών συγκέντρωσης πληροφορίας.


Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα


Προσθέστε χρήστες ή τοποθεσίες ή χρησιμοποιείστε περισσότερη λειτουργικότητα ανάλογα με τις ανάγκες σας χωρίς την παρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού τμήματος πληροφορικής.


Ροές Εργασίας


Επιτρέπει στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό να παρακολουθούν την πορεία εγκριτικών ή άλλων ενεργειών όπως Αξιολογήσεις, Άδειες, Έξοδα κλπ.


Φιλοσοφία Web Portal


Η αρχική του σελίδα εισάγει σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο προσωποποιημένο όσον αφορά το μέγεθός άλλα και το είδος του περιεχομένου.


Δώστε στα στελέχη σας το εργαλείο για να υποστηρίξουν τον επιχειρησιακό σας σχεδιασμό.

Το eon myWorkplace είναι πολύ περισσότερο από ένα σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού.

Είναι ένα εργαλείο στρατηγικής που εξασφαλίζει την επιτυχία επίτευξης των επιχειρησιακών σας στόχων.

Που υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τις κρίσιμες αποφάσεις για τον όλο σχεδιασμό και απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησής σας.Μια ευέλικτη σύγχρονη self service σουίτα που καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής, της διαχείρισης και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού.


Από την Ανάλυση Αναγκών όπου το E-ONmyWorkplace μεταφράζει τους στόχους της επιχείρησης σε ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό,

στις Προσλήψεις όπου αυτοματοποιεί και τυποποιεί όλες τις σχετικές διαδιακασίες καθιερώνοντας μια εταιρική πολιτική για τις συνεντεύξεις, τις αξιολογήσεις και την υποβολή προτάσεων πρόσληψης στους υποψήφιους και

στην Οργανωτική Ένταξη όπου εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι είναι τοποθετημένοι στο σωστό ιεραρχικό επίπεδο και τους έχουν ανατεθεί εργασίες ανάλογες με τις δεξιότητές τους και σύμφωνα με τις ιδιότητες που απαιτούνται για κάθε θέση.


Στη συνέχεια στην υποστήριξη της δημιουργίας και εκτέλεσης του προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του προσωπικού της επιχείρησης. Όπου προκαθορισμένες απαιτήσεις εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και προσόντων για κάθε οργανική θέση συνδυασμένες με τα επίσης πραγματικά στοιχεία σχετικά με το προφίλ και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προσώπων δίνουν τη δυνατότητα για άμεση κάλυψη των κενών θέσεων και προσφέρουν ένα ανεκτίμητο εργαλείο προγραμματισμού του μέλλοντος.


Το eon myWorkplace συνεχίζει δίνοντας λύσεις για την Αξιολόγηση της Απόδοσης μέσα από ροές διαδικασίες που καθορίζονται παραμετρικά και παρέχουν πλήρη ευελιξία ως προς το Ποιός το Πότε και το Ποιές ενέργειες απαιτούνται, καθώς και με πολλαπλούς τύπους από φόρμες αξιολογήσεων είτε από πριν προγραμματισμένες είτε ad hoc, προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες αξιολόγησης για πρόσωπα, ενέργειες, γεγονότα, κλπ., έτσι ώστε να παρέχει μια πλήρη εικόνα για κάθε πρόσωπο και τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη

Διαχείριση Απολαβών. Μέσα από καταστάσεις και συγκριτικά αποτελέσματα το σύστημα λαμβάνει υπόψη του όλα εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν το "δίκαιο μισθό" για κάθε άτομο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του, την εκπαίδευσή του, τη θέση του στην ιεραρχία κλπ.

Ταυτόχρονα διαχειρίζεται την Κινητικότητα του Προσωπικού εξασφαλίζοντας ότι οι επιδόσεις αριστοποιούνται, ότι δεν υπάρχει επικάλυψη έργων και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τους γενικότερους επιχειρησιακούς στόχους ενώ παράγει στατιστικές σχετικές με τη δομή της ιεραρχίας.

Τέλος κλείνοντας τον κύκλο της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από έναν αριθμό πληροφοριακών καταστάσεων το eon myWorkplace παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ληφθούν με σωστό και οργανωμένο τρόπο δύσκολες αποφάσεις που σχετίζονται με Επανατοποθέτηση στην Αγορά Εργασίας ή με Μείωση Προσωπικού.


Λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση

KPI's


Eνεργοποίηση και παρακολούθηση στοχοθεσίας, τόσο σε επίπεδο ατόμου όσο και σε επίπεδο ομάδαςμε παραμετρικό καθορισμό του τύπου των δεδομένων και της περιοδικότητας της μέτρησης του στόχου.Απεικόνιση με τη μορφή Στόχος - Αποτέλεσμα - Σύγκριση / Απόκλιση.


Surveys


Δημιουργία, ενεργοποίηση και επεξεργασία διαφόρων τύπων ερωτηματολογίων που μπορούν να καλύψουν διάφορες δραστηριότητες και ανάγκες όπωςΈρευνες Αγοράς, Αξιολογήσεις, Σφυγμομετρήσεις, Ικανοποίηση Πελατών κλπ.Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα KPI's για τη συλλογή στοιχείων που θα τροφοδοτήσουν συγκεκριμένους στόχους.


Evaluations


Δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως αυτόνομα “εργαλεία”είτε σε συνεργασία με την εφαρμογή των ερωτηματολογίων (αξιολόγηση στοιχείων ερωτηματολογίου).


QMS


Εργαλείο για την εφαρμογή και διαχείριση διαδικασιών και ροών ποιότητας. Ουσιαστικό βοήθημα για την ευρύτερη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων


Publications


Δημοσίευση στο Portal κάθε είδους ηλεκτρονικής πληροφόρησης είτε με τη μορφή ανακοίνωσης, είτε με τη μορφή εταιρικής γνώσης.


Τα οφέλη για την επιχείρησή σας από μια “cloud” εφαρμογή SaaS θα είναι μεγάλα, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Πρόσβαση από οπουδήποτε, οποτεδήποτε

Τα στελέχη σας και το προσωπικό σας θα έχουν απόλυτα ασφαλή πρόσβαση στην HCM πλατφόρμα εφαρμογών σας από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.Όλοι θα εισέρχονται στο ίδιο περιβάλλον εργασίας και θα μπορούν μόνοι τους να διαχειρίζονται τις πληροφορίες ή τα αιτήματά τους χωρίς κανένα περιορισμό γεωγραφικής τοποθεσίας ή χρόνου.

Θα έχετε on-line, real time, πρόσβαση στην κρίσιμη πληροφόρηση σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό σας από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Δεν απαιτείται κανενός είδους λογισμικό στις συσκευές των χρηστών ή σε τοπικούς servers. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύνδεση στο internet.

Μείωση κόστους για Πληροφορική


Θα ωφεληθείτε από μια σημαντική μείωση του κόστους Πληροφορικής για την επιχείρησή σας. Δεν θα έχετε κόστος για αγορά λογισμικού, για συντήρηση και αναβάθμισή του. Δεν θα επιβαρύνεστε με κρυμμένα κόστη για επεκτάσεις και νέες εκδόσεις. Δεν θα χρειάζεστε διαχείριση βάσεων δεδομένων και επενδύσεις σε εξοπλισμό. Θα χρησιμοποιείτε όσο χρειάζεστε από την πλατφόρμα εφαρμογών eon myWorkplace, πληρώνοντας μια μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη και θα έχετε πάντα την τελευταία έκδοση της διαθέσιμη χωρίς καμιά δική σας ενέργεια. Το κόστος σας θα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των χρηστών σας.

Ενώ θα πληρώνετε λιγότερα θα παίρνετε περισσότερα από ότι με λύσεις παραδοσιακές, εγκατεστημένες σε δικό σας χώρο, αν λάβετε υπόψη ότι για τέτοιου είδους συστήματα HCM χρειάζονται συνήθως πολλές διαφορετικές εφαρμογές εγκατεστημένες σε διάφορα διοικητικά ή γεωγραφικά τμήματα της επιχείρησης που απαιτούν μεγάλη προσπάθεια για να επικοινωνήσουν.

Ασφάλεια


Δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας για να σας απασχολεί. Η πλατφόρμα eon myWorkplace είναι ένα απόλυτα ασφαλές multi-tenant περιβάλλον και φιλοξενείται σε Data Center που υπόκειται σε όλους τους κανόνες ασφάλειας. Η πρόσβαση σε αυτήν, γίνεται μέσω ταυτοποίησης των χρηστών σύμφωνα με ρόλους και εξουσιοδοτήσεις που έχετε καθορίσει ενώ οι συναλλαγές και τα δεδομένα σας είναι απόλυτα ασφαλή μέσω τεχνικών κρυπτογράφησης και ισχυρής ταυτοποίησης. Είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων σας και παίρνουμε Back ups σε σταθερούς χρόνους. Επίσης, όλες οι κινήσεις και οι προσβάσεις στο σύστημα καταγράφονται και είναι διαθέσιμες στους διαχειριστές σας.
Comentarios


bottom of page