top of page

Ηλεκτροκίνηση για τους εταιρικούς στόλους: Το ισοζύγιο της ευκαιρίας και των κινδύνωνΟ τομέας των μεταφορών είναι μια από τις οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλει σημαντικά στο ανθρακικό αποτύπωμα της ΕΕ, εφόσον περίπου το 25% των αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ προέρχεται από τις μεταφορές (αυτοκίνητα/φορτηγά – 17.9%, αεροπλάνα - 2,7%, ναυσιπλοΐα – 3.2%, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, η μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και ασφαλώς συμπεριλαμβάνεται στα επιμέρους σχέδια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.


ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ


Η πρόσφατα προτεινόμενη νομοθεσία (Fit for 55) θέτει στόχους για μείωση των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα κατά 55% και τα φορτηγά κατά 50% έως το 2030 (ΕΕ, 2021). Προτείνει επίσης την πλήρη μείωση των εκπομπών από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά έως το 2035. Γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί σημαντική αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων για την επίτευξη αυτών των στόχων.Για την Ελλάδα έως τον Απρίλιο θα έχει προκηρυχθεί νέος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά», με αυξημένες επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ παράλληλα θα προκηρυχθεί ειδικό πρόγραμμα για αντικατάσταση ταξί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά. Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέλθει σε 8.000 ευρώ ανά όχημα. Ο αριθμός των οχημάτων για τον οποίο μια εταιρεία δικαιούται επιδότηση δεν θα περιορίζεται πλέον αριθμητικά ενώ θα μπορούν πλέον να επιδοτούνται και για την αγορά και εγκατάσταση έξυπνων φορτιστών. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες να αποσύρουν ίσο αριθμό οχημάτων με αυτόν που αντιστοιχεί στα οχήματα για τα οποία αιτούνται επιδότησης, με το ποσό ανά όχημα να είναι 1.000 ευρώ.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ


Οι επιχειρήσεις λοιπόν, θα πρέπει να επενδύσουν στην ηλεκτροκίνηση και να εναρμονιστούν με τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το περιβάλλον και το κλίμα.

Ήδη μεγάλες εταιρίες στο χώρο των ταχυμεταφορών και των παραδόσεων όπως η Amazon, η UPS και η FedEx έχουν ανακοινώσει σημαντικά σχέδια ηλεκτροκίνησης για τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα η Vodafone προχώρησε σε εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του συμβατικού στόλου οχημάτων, δύναμης σχεδόν 500 οχημάτων που διέθετε και τον αντικατέστησε με αυτοκίνητα υβριδικής – plug in τεχνολογίας με δυνατότητα χρήσης ηλεκτροκινητήρα ή αμιγώς ηλεκτρικά, αξιοποιώντας τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνησή τους.


ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ


Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αγορές αυτή τη στιγμή στον τομέα των μεταφορών, αλλά και

ένα από τα βασικά εργαλεία του κλάδου για βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης το χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευών των αυτοκινήτων, η εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του αστικού ιστού, η χαμηλή έως και μηδενική όχληση λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων θορύβου είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός 100% ηλεκτροκίνητου στόλου.


ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ


Υπάρχουν όμως και αρκετές προκλήσεις, μερικές από τις οποίες θα χρειαστεί χρόνος για να ξεπεραστούν, όπως οι δυνατότητες των μπαταριών και οι υποδομές φόρτισης, αλλά περισσότερο από ποτέ, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι μια νέα επιλογή για τον στόλο των εταιριών για τη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμες λύσεις μείωσης του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα και πόσο σύντομα θα ενσωματωθούν τα ηλεκτρικά οχήματα στους στόλους των επιχειρήσεων. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη από τους διαχειριστές στόλου κατά την αξιολόγηση για την αντικατάσταση του συμβατικού στόλου με ηλεκτροκίνητο.


ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να ανταποκρίνονται στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης και να αντικαθιστούν με ταχείς ρυθμούς τους στόλους τους με ηλεκτροκίνητα οχήματα με στόχο τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Γενικά το νομοθετικό πλαίσιο, τα οικονομικά κίνητρα και τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζονται ως ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις για να επενδύσουν στη βιωσιμότητα τους. Εντούτοις στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αντικατάστασης του στόλου τους, οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα ζητήματα και επιχειρησιακούς κινδύνους που αναδύονται από τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικοί τους φορείς συμβαδίζουν με την μεταβαλλόμενη έκθεση της εταιρείας σε κινδύνους. Μερικά ζητήματα και σκέψεις για τις επιχειρήσεις αποτελούν τα πρόσθετα κόστη επισκευής των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, κρυφά κόστη (π.χ. για συντήρηση, φόρτιση, αντικατάσταση καλωδίων), πιθανά διαφοροποιημένα ασφάλιστρα.


Στις σουίτες εφαρμογών της e-ON Integration λαμβάνονται υπόψη τόσο κριτήρια βιωσιμότητας ESG, στα οποία εντάσσεται το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης υπό το πρίσμα των στόχων αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, όσο και η σύνδεση τους με επιχειρησιακούς κινδύνους (δηλαδή αύξηση κόστους αγοράς, ενοικίασης, συντήρησης, ασφάλισης κ.λπ.). Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δεικτών βιωσιμότητας και κίνδυνων/ευκαιριών μπορεί να ποσοτικοποιήσει τα πλεονεκτήματα έναντι των μειονεκτημάτων αντικατάστασης του εταιρικού στόλου σε ηλεκτροκίνητο, βοηθώντας τελικά στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων και στην κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων.

Comentários


bottom of page