top of page

The environmental agenda - December 2023Η ΕΕ θέτει όριο εκπομπών μεθανίου στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων

Το μεθάνιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα και βραχυπρόθεσμα ανεβάζει πολύ περισσότερο τη θερμοκρασία. Η ταχεία μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά την τρέχουσα δεκαετία είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη του στόχου να αποφευχθεί μια σοβαρή κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για ένα νόμο ο οποίος θέτει όρια στις εκπομπές μεθανίου στις εισαγωγές πετρελαίου και άνθρακα της Ευρώπης από το 2030, ασκώντας πίεση στους διεθνείς προμηθευτές για να περιορίσουν τις διαρροές αυτού του αερίου που συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο κανονισμός εισάγει επίσης νέες απαιτήσεις για τους τομείς του πετρελαίου, του αερίου και του άνθρακα, οι οποίοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να μετρούν, να αναφέρουν και να επαληθεύουν τις εκπομπές μεθανίου, ανέφερε σε δήλωση το συμβούλιο της ΕΕ.

Η συμφωνία υποχρεώνει τους παραγωγούς πετρελαίου και αερίου στην Ευρώπη να εντοπίζουν και να επισκευάζουν διαρροές του μεθανίου κατά τις επιχειρήσεις τους και επίσης περιορίζει σημαντικά τις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες καίνε εσκεμμένα ή απελευθερώνουν αχρείαστο μεθάνιο στην ατμόσφαιρα. (Πηγή)


Για πρώτη φορά στην ιστορία η θερμοκρασία έσπασε το ανώτατο όριο της Συμφωνίας του Παρισιού

Daily Global Air Temperature Anomaly

Για πρώτη φορά, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία ήταν την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου, πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου μεγαλύτερη της εποχικής μέσης θερμοκρασίας της προβιομηχανικής εποχής, δηλαδή πάνω από το ανώτατο όριο της συμφωνίας του Παρισιού για μία ημέρα, όπως ανακοίνωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Η συμφωνία, που υπογράφτηκε το 2015 έπειτα από τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα COP21, έχει στόχο να διατηρήσει «την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα» και να συνεχιστούν οι προσπάθειες «ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα».

Τώρα το κλίμα θεωρείται ότι έχει υπερθερμανθεί περίπου κατά 1,2 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την περίοδο 1850-1900. (Πηγή)


ΕΚΤ: Απειλεί με πρόστιμα 20 τράπεζες για ανεπαρκή διαχείριση του κλιματικού κινδύνου

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέστειλε επιστολές σε περίπου 20 τράπεζες, προειδοποιώντας ότι θα επιβάλει

πρόστιμα αν δεν καλύψουν τις ελλείψεις τους στη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου.

Η επιβολή προστίμων σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της αντίδρασης από την πλευρά της ΕΚΤ καθώς εξαντλείται η υπομονή της με τις τράπεζες που χρονοτριβούν να προσαρμοσθούν στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΚΤ έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι οι τράπεζες δεν κάνουν αρκετά για να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων στο ενεργητικό τους ή για τον κίνδυνο να κλείσουν επιχειρήσεις – πελάτες τους με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα.

Πρόκειται για την τελευταία ένδειξη  ότι οι Αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν την πίεση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο για να βελτιώσει τον χειρισμό των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κινδύνων (ESG). (Πηγή)


Στην E-ON INTEGRATION παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και στόχος μας είναι η ακριβής ποσοτικοποίηση όλων των ζητημάτων, όπως κίνδυνοι, ευκαιρίες και μετρικά στοιχεία, που απορρέουν από την ενεργειακή και την κλιματική κρίση. Στο πλαίσιο των εργασιών μας γίνεται εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων αυτών των κινδύνων/ευκαιριών ως και σαφής περιγραφή της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής του ενδιαφερόμενου φορέα με βάση τα κλιματικά σενάρια. Η όλη μεθοδολογία μας βασίζεται πλήρως στο “Risk Clima”, ένα εργαλείο πληροφορικής, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί και στοιχεία από εξωτερικές βάσεις δεδομένων. 

bottom of page