Από την ίδρυσή μας επιδιώκουμε

την συνεργασία με εταιρίες ή επαγγελματίες,

του χώρου της πληροφορικής ή και από

άλλους χώρους συμπληρωματικούς με εμάς. 

 

Πιστεύουμε ότι μέσω των συνεργατών μας μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας σε νέα κανάλια πωλήσεων αλλά κυρίως πιστεύουμε ότι μπορούμε να «ενισχύσουμε» τις υπηρεσίες που παρέχουν οι συνεργάτες μας με τα δικά μας προϊόντα. 

 

Για παράδειγμα έχουμε υποβάλλει πρόταση με συνεργάτη μας προς Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπου εκείνος προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και η E-ON το τεχνολογικό εργαλείο για την εκτέλεση της αξιολόγησης.

 

Είμαστε ευέλικτοι για την μορφή της συνεργασίας που κρίνεται ως καταλληλότερη.

 

Ενδεικτικά μπορούμε να  ακολουθήσουμε ένα σχήμα συνεργασίας  όπου η E-ON είναι ο τεχνολογικός εταίρος και ο συνεργάτης έχει τον «πρωταγωνιστικό» ρόλο του πωλητή προς τον υποψήφιο πελάτη ή να ακολουθήσουμε ένα σχήμα συνεργασίας, όπου η E-ON μαζί με τον συνεργάτη οργανώνουν και εκτελούν μια κοινή προσπάθεια έναντι του υποψήφιου πελάτη.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως ο στόχος μας είναι το αμοιβαίο όφελος (win-win situation). 

Αν σας ενδιαφέρουν τα προϊόντα μας

και βλέπετε προοπτικές συνεργασίας

επικοινωνήστε μαζί μας.