top of page

Σύνδεση μέσω πλατφόρμας cloud απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχώνΟ Πελάτης: Ο Πελάτης μας δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας στην Χονδρική Διάθεση Αγαθών & Παροχή Υπηρεσιών με έδρα στη Σιγκαπούρη.

Ποια ήταν η επιχειρηματική πρόκληση: Για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, χρειαζόταν ένα ολοκληρωμένο εμπορικό πακέτο εφαρμογών μέσω του οποίου θα ήταν σε θέση:

 • Να διατηρεί βάση δεδομένων των πελατών και να παρακολουθεί τις προσφορές και τις παραγγελίες.

 • Να παράγει επαγγελματικού τύπου έγγραφα για κάθε προσφορά και να την αποστέλλει με email γρήγορα και εύκολα.

 • Να συνδέει κάθε παραγγελία με την αντίστοιχη εντολή αγοράς από τον βασικό προμηθευτή του.

 • Να συνδέεται με το σύστημα του βασικού προμηθευτή ώστε να φορτώνονται αυτόματα οι εντολές αγοράς και να μετατρέπονται σε παραγγελίες πώλησης, έτσι ώστε να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος επεξεργασίας και η χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων.

 • Να παρακολουθεί το ιστορικό των πελατών και τα υπόλοιπά τους.

 • Να έχει μια πλήρη εικόνα του κάθε πελάτη και συγκεντρωτικά τις απαιτήσεις είσπραξης για όλα τα πλοία του.


Οι επιχειρηματικοί στόχοι του Πελάτη ήταν:

 • Γρήγορη εγκατάσταση και να κρατηθεί στο ελάχιστο το κόστος έναρξης λειτουργίας.

 • Αρχιτεκτονική Cloud, εφόσον η εταιρία προς το παρόν λειτουργεί σε δύο απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές: Τη Σιγκαπούρη και την Ελλάδα.

 • Δυνατότητα οι τοποθεσίες να έχουν κοινή πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικούς χρόνους με μηδενικό διαχειριστικό κόστος.

 • Στήριξη και της Λογιστικής στο μέλλον ή και δυνατότητα επικοινωνίας με το Λογιστικό πακέτο που ήδη χρησιμοποιούν.

 • Παραμετροποίηση των τυποποιημένων διαδικασιών ERP, ώστε να προσαρμοστούν στην υψηλής αξίας επιχειρηματική δραστηριότητα των ακριβών προμηθειών και ανταλλακτικών πλοίων. Το σύστημα να εκπέμπει μια επαγγελματική εικόνα για την εταιρία του από την πρώτη ημέρα.


Πως προσέγγισε η Ε-ΟΝ Integration την πρόκληση του πελάτη:

Η E-On Integration πρότεινε την SaaS λύση E-ON RIX Business Financials & CRM, μια επιχειρηματική πλατφόρμα εφαρμογών που εξορθολογίζει και αυτοματοποιεί διαδικασίες και ροές εργασίας.

Για λόγους περιορισμού του κόστους αλλά και επειδή υπήρχε απαίτηση υψηλής διαθεσιμότητας, η E-On Integration έκανε χρήση των υπηρεσιών που παρέχει μέσω δημόσιου “cloud” αντί να εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει το σύστημα στις εγκαταστάσεις του Πελάτη.


Το πακέτο εφαρμογών εκτελεί μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών όπως διαχείριση εντολών αγορών και πωλήσεων, αποθήκες, έκδοση τιμολόγιών και αποδείξεων.

Το E-On RIX καλύπτει όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες της εταιρίας και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω internet, οποτεδήποτε. Έτσι μια λύση σε δημόσιο “cloud” που έχει αναπτυχθεί από μια τοπική (ελληνική) εταιρία και διαθέτει δυνατότητες για γρήγορη προσαρμογή σε ανάγκες που εκάστοτε μεταβάλλονται ή εξελίσσονται ήταν η καλύτερη επιλογή για την εταιρία για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα ανάπτυξής της.


Αποτελέσματα: Η εταιρία έχει τώρα ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για τη διαχείριση των πελατών της, την υποβολή προσφορών και τη διαχείριση των εντολών αγορών και πωλήσεων. Μελλοντική επέκταση του συστήματος για υποστήριξη Λογιστικής και για λειτουργίες CRM μπορεί να γίνει οποτεδήποτε εφόσον αυτές ήδη περιλαμβάνονται στο πακέτο εφαρμογών E-ON RIX.

Τα Κεντρικά Γραφεία που έχουν έδρα στη Σιγκαπούρη έχουν μια πλήρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα του Γραφείου στην Ελλάδα και είναι σε θέση να παίρνουν μόνοι τους την πληροφόρηση και τις καταστάσεις που χρειάζονται χωρίς να πρέπει να τα ζητούν από το τοπικό μάνατζμεντ. Παραμετροποιήσεις και προσαρμογές στο σύστημα προκειμένου να αυξηθεί η λειτουργικότητα του και να ενισχυθεί η εταιρική εικόνα συζητήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες κατά τα αρχικά στάδια εγκατάστασης.

Η επέκταση σε νέους χρήστες, θέσεις εργασίας ή γεωγραφικές περιοχές είναι ιδιαίτερα απλή δεδομένου ότι για την πρόσβαση στην εφαρμογή απαιτείται μόνο η χρήση ενός κοινού web browser. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για κώδικα στην συσκευή του χρήστη.


Η επιλογή μια λύσης “cloud” έχει βοηθήσει τον Πελάτη μας να συνδέσει μέσω web τις δύο απομακρυσμένες του τοποθεσίες στην Σιγκαπούρη και στην Ελλάδα χωρίς κανένα περιορισμό χρόνου. Έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρία να:


 • Δώσει πρόσβαση σε κοινά δεδομένα και πληροφόρηση σε πραγματικούς χρόνους και στις δύο τις τοποθεσίες.

 • Ανταποκρίνεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του βασικού προμηθευτή της.

 • Να έχει πρόσβαση 24/7 και σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση των δεδομένων σε διαφορετικές , χρονικές ζώνες.

Και όλα αυτά με μηδενικό διαχειριστικό κόστος.
Σχόλια


bottom of page