top of page

Πράσινα ή Συμβατικά Επενδυτικά Κεφάλαια;

Καθώς η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αυξάνεται, οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιλογή: να επενδύσουν σε πράσινα κεφάλαια που εστιάζουν σε βιώσιμες εταιρείες ή να παραμείνουν στις συμβατικές επενδύσεις.Ανάλογα με το εκάστοτε χρηματοδοτικό κεφάλαιο, τα green funds μπορεί να έχουν τις ίδιες ή μεγαλύτερες αποδόσεις από τις συμβατικές επενδύσεις, αλλά τόσο τα green funds όσο και οι συμβατικές επενδύσεις κρύβουν κινδύνους. Οι πράσινες επενδύσεις αντανακλούν τον τρόπο σκέψης των επενδυτών υποστηρίζοντας εταιρείες που έχουν δεσμευτεί για τη βιωσιμότητα, ενώ οι συμβατικές επενδύσεις μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.


Τα πράσινα επενδυτικά κεφάλαια σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τα συμβατικά κεφάλαια ωστόσο, οι αλλαγές στους κανονισμούς ή τις τεχνολογίες καθιστούν την αυξανόμενη αγορά των πράσινων επενδύσεων πιο επισφαλή και περισσότερο τρωτή.

Περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη


Ιστορικά, οι συμβατικές επενδύσεις κυριαρχούσαν στην αγορά για σταθερές οικονομικές απολαβές, ωστόσο, αυτή η εκδοχή δοκιμάζεται από την πρόσφατη εμφάνιση του green banking και των πράσινων επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία εστιάζουν σε εταιρείες με ισχυρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβέρνησης (ESG) πρακτικές. Η αυξανόμενη δημοτικότητα των φιλικών προς το περιβάλλον πρωτοβουλιών εκ μέρους των εταιριών οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις, η οποία υποστηρίζεται από στήριξη εκ μέρους των κυβερνήσεων.


Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα πράσινα επενδυτικά κεφάλαια έχουν σημειώσει καλύτερες επιδόσεις από τα συμβατικά κεφάλαια, με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η επικράτηση καθιστά τις φιλικές προς το περιβάλλον εταιρείες πιο κερδοφόρες. Ωστόσο, οι αλλαγές στους κανονισμούς ή τις τεχνολογίες καθιστούν την αυξανόμενη αγορά των πράσινων επενδύσεων πιο επισφαλή και περισσότερο τρωτή.Sustainable Funds vs Traditional Funds

Διαχείριση της μεταβλητότητας και της ασάφειας


Τα προφίλ κινδύνου των green funds και των συμβατικών επενδύσεων διαφέρουν σημαντικά λόγω των υφιστάμενων κεφαλαίων τους και της δυναμικής της κάθε αγοράς. Σε αντίθεση με τις συμβατικές επενδύσεις, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν εταιρείες σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια και οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών, που προσφέρουν έναν βαθμό προβλεψιμότητας και σταθερότητας, ένα green fund μπορεί να δραστηριοποιείται σε αναδυόμενες τεχνολογίες ή κλάδους, οι οποίοι μπορεί να επιφέρουν σημαντική μεταβλητότητα και κινδύνους ανάλογα με τον κλάδο.


Παρά τις προκλήσεις αυτές, τα green funds προσφέρουν μια μοναδική προσέγγιση για τον μετριασμό των κινδύνων: ανθεκτικότητα απέναντι στους ρυθμιστικούς κινδύνους και τους κινδύνους αξιοπιστίας που συνδέονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Καθώς οι διεθνείς κανονισμοί ενισχύονται όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων και τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες, οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν λιγότερες οικονομικές κυρώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις, προσφέροντας δυνητικά μια πιο σταθερή μακροπρόθεσμη επένδυση.


Καθώς οι διεθνείς κανονισμοί ενισχύονται όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων και τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες, οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα προσφέρουν δυνητικά μια πιο σταθερή μακροπρόθεσμη επένδυση.

Μέγιστη Αξία Επιστροφής


Εκτός από το επιχειρείν και τους κινδύνους, οι ηθικές αξίες κατέχουν σημαντικό ρόλο στον διάλογο για την πράσινη έναντι της παραδοσιακής χρηματοδότησης. Τα green funds είναι δελεαστικά για τους επενδυτές που επιθυμούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συνδυάζοντας τις οικονομικές απολαβές με τις ατομικές τους αξίες. Αυτή η αντιστοιχία δεν είναι απλώς θέμα σκοπιμότητας, αλλά και πρόβλεψης του μέλλοντος. Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές μπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση σε εταιρείες που προετοιμάζονται για τις προκλήσεις του αύριο, από την κλιματική αλλαγή έως τη μείωση των φυσικών πόρων.


Οι συμβατικές επενδύσεις, αν και δυνητικά επωφελείς, μπορεί να μην παρέχουν την ίδια ηθική ικανοποίηση, ιδίως αν αφορούν έργα με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο τομέας των συμβατικών επενδύσεων δεν είναι ένας ενιαίος λίθος και πολλές συμβατικές τράπεζες ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό τους παράγοντες ESG στις αποφάσεις τους.


Μέθοδοι αξιολόγησης


Για τους επενδυτές που σταθμίζουν τα πράσινα κεφάλαια έναντι των συμβατικών επενδυτικών επιλογών, η απόφαση εκτείνεται πέρα από τις οικονομικές απολαβές. Περιλαμβάνει ενδελεχή εκτίμηση της επιχειρηματικής δυνατότητας, του κινδύνου και της δεοντολογικής συμπεριφοράς. Ενώ τα green funds παρέχουν μια ελκυστική πορεία προς την ανάπτυξη με το πρόσθετο πλεονέκτημα της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, παρουσιάζουν τους δικούς τους κινδύνους και την αστάθειά τους, ενώ οι συμβατικές επενδύσεις προσφέρουν μια δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη προσέγγιση, ενδεχομένως πιο ασφαλή, αλλά ίσως με λιγότερες ηθικές αποφάσεις για το μέλλον.


Τελικά, η επιλογή μεταξύ πράσινων και συμβατικών επενδύσεων εκφράζει όχι μόνο τους χρηματοοικονομικούς στόχους των επενδυτών, αλλά και τις προσδοκίες τους για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Τελικά, η επιλογή μεταξύ green funds και συμβατικών επενδύσεων εκφράζει το επενδυτικό μέλλον, όχι μόνο τους χρηματοοικονομικούς στόχους ενός επενδυτή, αλλά και τις ελπίδες του για τον κόσμο. Καθώς το οικονομικό κλίμα συνεχίζει να βελτιώνεται, η δυναμική των οικονομικών αποδοχών, η διαχείριση των κινδύνων και οι ηθικές αντιλήψεις θα καθορίζουν αναμφίβολα τις μελλοντικές επενδύσεις.


Η σουίτα μας E-ON EPI προσφέρει, τόσο έτοιμες προς χρήση εφαρμογές, όσο και ευέλικτες λύσεις για την κάλυψη τραπεζικών υπηρεσιών, ενσωματώνοντας τις μοναδικές πτυχές των πράσινων δράσεων, ενώ παράλληλα διαθέτει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις παραδοσιακές επενδύσεις. Σε περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών απαιτούν προσεκτική επίβλεψη, προτείνουμε την εφαρμογή μας για τη διαχείριση κινδύνων, E-ON RIBIA. Η εφαρμογή αυτή είναι ειδικά προσαρμοσμένη για την παρακολούθηση παραμέτρων που τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν, όπως τα κριτήρια ESG.


* Οι πράσινες επενδύσεις/ green funds περιλαμβάνουν επενδύσεις σε έργα και πρωτοβουλίες που προωθούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Οι συμβατικές επενδύσεις αναφέρονται σε κλασικές μεθόδους χρηματοδότησης που δίνουν προτεραιότητα στις οικονομικές απολαβές, χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους τον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο. *

Comments


bottom of page