top of page

World Economic Forum's Global Risks Report. Πως αξιοποιείται : Κατευθυντήριες γραμμές προς ναυτιλομένους βήμα προς βήμα.

Η επόμενη δεκαετία θα εγκαινιάσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, που θα φέρει την προσαρμοστική μας ικανότητα στα όριά της. Είναι λοιπόν σημαντικό για τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν και επανεκτιμήσουν τους κινδύνους τους ώστε να κάνουν έγκαιρα τις διορθωτικές κινήσεις που θα τις βοηθήσουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.


navigate your company to safe harbors

H Έκθεση Global Risks Report του World Economic Forum, παρέχει μια πλήρη εικόνα για τους πιο κρίσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κόσμος βραχυπρόθεσμα, σε έναν χρονικό ορίζοντα 2 ετών, αλλά και μακροπρόθεσμα σε έναν χρονικό ορίζοντα 10 ετών.


Από την έκθεση καθίσταται σαφές ότι η επόμενη δεκαετία θα εγκαινιάσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, που θα φέρει την προσαρμοστική μας ικανότητα στα όριά της. Οι εταιρείες λοιπόν δεν μπορούν να είναι έξω από αυτό το οικοσύστημα, διότι φαίνεται ότι οι αλλαγές που θα απαιτηθούν θα είναι ζωτικής σημασίας.


Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την Έκθεση Global Risks Report για να επανεκτιμήσετε τους κινδύνους της εταιρείας σας:


Αναγνώριση Νέων Κινδύνων & Gap Analysis


 • Μελετήστε την έκθεση και καταγράψτε τους σημαντικότερους κινδύνους που περιλαμβάνει σε επίπεδο διετίας, αλλά και σε επίπεδο δεκαετίας εάν σκοπεύετε να κάνετε και πιο μακροπρόθεσμες αναλύσεις.

 • Επανεξετάστε την πληρότητα και την ακρίβεια του δικού σας Μητρώου Κινδύνων. Η έκθεση περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα κινδύνων σε διάφορες κατηγορίες, Περιβαλλοντικούς, Οικονομικούς, Τεχνολογικούς, Γεωπολιτικούς.

 • Αναγνωρίστε απευθείας τους κινδύνους που επηρεάζουν τον κλάδο σας και συγκρίνετε τα ευρήματα της έκθεσης με τις υπάρχουσες αξιολογήσεις σας για υφιστάμενους  κινδύνους.

 • Δείτε εάν απαιτούνται προσθήκες νέων κινδύνων ή  επαναξιολογήσεις των υφιστάμενων λόγω των νέων δεδομένων της έκθεσης.


Για να γίνουν τα παραπάνω βήματα και να καταφέρετε να φτάσετε από πληροφορίες που αφορούν την υφήλιο σε πληροφορίες που θα αφορούν την εταιρεία σας, θα πρέπει να εμβαθύνετε στην ανάλυση για κάθε κίνδυνο. Να κατανοήσετε τις πιθανές αιτίες των κινδύνων, τις αλυσιδωτές επιπτώσεις τους και τη διασύνδεση τους με άλλους κινδύνους, ώστε να μπορέσετε να κάνετε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αυτών των παραμέτρων για τη δική σας εταιρεία.


 • Ποιοτική ανάλυση: Αξιολογήστε εάν οι κίνδυνοι που αναφέρονται στη έκθεση επηρεάζουν τη δική σας εταιρεία στους εξής ενδεικτικούς πυλώνες:

  • Αλυσίδα εφοδιασμού

  • Λειτουργία

  • Oικονομικά

  • Φήμη

  • Κανονιστικό πλαίσιο


 • Ποσοτική Ανάλυση: Μόλις αναγνωρίσετε τους κινδύνους που θα έχουν ποιοτικές επιπτώσεις στους παραπάνω πυλώνες της εταιρείας σας βάλτε στην εξίσωση και οικονομικά δεδομένα. Για παράδειγμα πόσο θα σας στοίχιζε μία καθυστέρηση στην αλυσίδα εφοδιασμού, ή πόσο θα σας στοίχιζε η αύξηση κόστους πρώτων υλών, πόσο θα σας στοίχιζε η αρνητική δημοσιότητα. Τονίζουμε εδώ ότι ο Κίνδυνος «Misinformation and disinformation», συγκαταλέγεται ως ένας από τους σοβαρότερους παγκόσμιους κινδύνους και χρήσει ιδιαίτερης διερεύνησης από τις εταιρείες.

 

Προτεραιοποίηση κινδύνων και αντιμετώπιση


Με βάση την ανάλυσή σας:

 • Oρίστε νέες προτεραιότητες αντιμετώπισης των κινδύνων και εντοπίστε τους τομείς στους οποίους χρειάζεται βελτίωση η υφιστάμενη διαδικασία και οι υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας σας.

 • Αναπτύξτε συγκεκριμένες δράσεις μετριασμού για την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων που εντοπίσατε, αλλά και όσων προέκυψαν από τις επανεκτιμήσεις σας.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι στρατηγικές μετριασμού σας είναι σαφείς, εφαρμόσιμες και έχουν καθορισμένους υπεύθυνους εντός της εταιρείας. Αυτό διασφαλίζει τη λογοδοσία και τη σύγκλιση όλων των εμπλεκομένων με τη στρατηγική της εταιρείας.

 • Τέλος, αναπτύξτε επί της ουσίας σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους πιο κρίσιμους κινδύνους, δίνοντας εναλλακτικές άμεσης λειτουργίας σε περιπτώσεις κρίσεων. Ειδικά σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να κυριαρχούν στο τοπίο, σε όλα τα χρονικά πλαίσια που εξετάζει η έκθεση. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατατάσσονται ως κορυφαίος κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει ουσιαστική κρίση σε παγκόσμια κλίμακα.


Η Ε-ΟΝ INTEGRATION, πάντα στο πλευρό των πελατών της, μελέτησε και αποκωδικοποίησε το Global Risks Report, με στόχο να τους βοηθήσει σε όλα τα βήματα αναγνώρισης, μελέτης και αντιμετώπισης των νέων κινδύνων που αναδύονται στην Έκθεση.


 Όλα τα δεδομένα της έκθεσης (κίνδυνοι και προτεινόμενες ενέργειες μετριασμού) θα διατεθούν δωρεάν στους Πελάτες μας σε ένα ειδικό section του συστήματος Ε-ΟΝ RIBIA, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα πορίσματα της έκθεσης με έναν οργανωμένο και εύκολο τρόπο μέσα από τη βάση δεδομένων του λογισμικού.


Στο επόμενο διάστημα θα δοθεί ο σύνδεσμος url στους αρμοδίους risk managers ώστε να μπορούν μόνοι τους να διατρέξουν τα στοιχεία και να προχωρήσουν με την ενσωμάτωση αυτής της πληροφορίας στα δικά τους μητρώα.

 

 

 

 

Comentários


bottom of page