top of page

Double materiality-Το μέλλον για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις


Γνωρίζουμε γενικά ότι η κλιματική αλλαγή και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων λειτουργούν αρνητικά στη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών που χρειάζεται μια επιχείρηση για την κατασκευή προϊόντων. Η κλιματική αλλαγή μεταξύ άλλων επιδρά στους φυσικούς πόρους με αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες (ρυθμοί βροχόπτωσης, συνθήκες ξηρασίας κ.ο.κ.) με αποτέλεσμα να επηρεάζουν σημαντικά τα οικοσυστήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς τους φυσικούς πόρους αλλά και τις λειτουργίες τους.

Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση κατασκευάζει και εμπορεύεται έπιπλα και θέλει να πραγματοποιήσει ανάλυση ουσιαστικότητας για τις δραστηριότητές της και να την ενσωματώσει στη στρατηγική της και κατ’ επέκταση στην ετήσια έκθεση βιωσιμότητάς της.


Με μια απλή ανάλυση ουσιαστικότητας (materiality assessment) η επιχείρηση θα αναγνωρίσει τη σημαντικότητα των παραπάνω θεμάτων και θα καταγράψει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους στο μελλοντικό οικονομικό προφίλ της και στις δραστηριότητές της.


Με ανάλυση "double materiality" μια επιχείρηση θα εντοπίσει πως η ίδια με τις δικές τις ενέργειες όσον αφορά το κλίμα, το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους επηρεάζει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα υποστεί στο μέλλον

Αν όμως η επιχείρηση κάνει ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας (double materiality assessment), αφενός θα αναγνωρίσει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης των φυσικών πόρων πάνω στις δραστηριότητές της (αλυσίδα εφοδιασμού, παραγωγή κλπ.), αφετέρου ταυτόχρονα θα εντοπίσει πως η ίδια (η επιχείρηση) με τις δικές τις ενέργειες (εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κακή διαχείριση φυσικών πόρων, μη-συμμόρφωση με νομοθεσίες για το περιβάλλον κ.ο.κ.) επιδρά πάνω στο κλίμα, το περιβάλλον και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων. Με αποτέλεσμα η ίδια η επιχείρηση να επηρεάζει τις οικονομικές επιπτώσεις που πιθανότατα θα υποστεί στο μέλλον.


Γενικότερα, με την απλή ανάλυση ουσιαστικότητας αναγνωρίζονται τα θέματα που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης από “έξω προς τα μέσα” (επιχείρηση). H διπλή ανάλυση ουσιαστικότητας επεκτείνεται στην αναγνώριση των επιπτώσεων της επιχείρησης από “μέσα προς τα έξω”, δηλαδή προς το περιβάλλον και την κοινωνία.


Η ανάλυση "double materiality" εστιάζει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης μέσα από τις λειτουργίες και τη στρατηγική της

Η ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας έχει δύο διαστάσεις που είναι αλληλένδετες, την ουσιαστικότητα επίπτωσης (impact materiality) και τη χρηματοοικονομική ουσιαστικότητα (financial materiality).

Ξεκινώντας από την ανάλυση επίπτωσης, ένα θέμα είναι ουσιώδες για μια επιχείρηση όταν σχετίζεται με τις πραγματικές ή δυνητικές, θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, το κλίμα ή την κοινωνία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χρόνο, και αναδεικνύεται περισσότερο από ενδιαφερόμενους φορείς όπως επενδυτές, καταναλωτές, υπάλληλοι και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, το θέμα αυτό μπορεί να “μεταφραστεί” σε χρηματοοικονομικό ουσιαστικό θέμα αν έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για την ίδια την επιχείρηση βραχυπρόθεσμα ή μέσο- μακροπρόθεσμα, ενώ αναδεικνύεται περισσότερο από επενδυτές ή διοικητικά στελέχη (μέτοχοι, διοικητικό συμβούλιο, διευθυντικά στελέχη).

Γενικά, η ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας στρέφει την προσοχή στις επιπτώσεις των ουσιαστικών θεμάτων στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης μέσα από τις λειτουργίες και τη στρατηγική της. Επομένως, η ενσωμάτωσή της στην ετήσια έκθεση βιωσιμότητας προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεών της σε θέματα ESG.


Η E-On Integration, μέσω της cloud πλατφόρμας RIBIA ESG, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας, με ψηφιακό τρόπο. Το RIBIA ESG μπορεί να συλλέξει από ερωτηματολόγια από ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη (εντός και εκτός της επιχείρησης) ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνδέσει τα αποτελέσματα με χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Επίσης, παράγει αυτόματα αναλυτικά reports και dashboards των αποτελεσμάτων από τις έρευνες ουσιαστικότητας καθώς και τους πίνακες/χάρτες ουσιαστικότητας (materiality matrix) για τον εντοπισμό των επιπτώσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν την επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η διαφάνεια, επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και επιτρέπεται η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.


Komentarze


bottom of page