top of page

Business Intelligence – το επόμενο βήμα – Μέρος 2οΣε αυτό το 2ο μέρος της επισκόπησης που επιχειρούμε σχετικά με το reporting - ή καλύτερα το business intelligence - της μοντέρνας επιχείρησης, θα φωτίσουμε μερικές οπτικές γωνίες του ζητήματος οι οποίες αποτελούν λιγότερο συχνά αντικείμενο συζήτησης. Ωστόσο, οι νέες επιχειρησιακές ανάγκες ζητούν – ίσως και χωρίς να το γνωρίζουν – λύσεις νέες και προωθημένες που τα παραδοσιακά εργαλεία δεν μπορούν να τους δώσουν.Στο 1ο μέρος (δείτε εδώ) επιχειρηματολογήσαμε στο ότι η πληροφοριακή ικανότητα των βασικών συστημάτων ERP και CRM είναι αρκετά περιορισμένη ή, έστω, εστιασμένη σε παραδοσιακές ερωτήσεις που τίθενται μέσα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Όμως, για να απαντηθούν άλλα πιο περίπλοκα ερωτήματα, το βασικό reporting δεν είναι αρκετό. Ομοίως, δεν είναι αρκετό ένα από τα Business Intelligence tools που γεννήθηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες και έχουν μέχρι και σήμερα μια τυπική εξέλιξη ή βελτίωση.


Να μερικά καινούργια ερωτήματα ή «θέλω» του σύγχρονου manager:

 1. Θέλω να μπορώ να κάνω προβλέψεις για το μέλλον, που βασίζονται στα ιστορικά δεδομένα που έχω.

 2. Θέλω να μπορώ να συμπληρώσω τις Βάσεις Δεδομένων που έχω με άλλα στοιχεία που θα βρω από αλλού (δηλαδή όχι από τα εσωτερικά επιχειρησιακά συστήματα)

 3. Θέλω να μπορώ να βλέπω την κατάσταση των δεδομένων μου σε παρελθοντικές χρονικές στιγμές και όχι μόνο «φωτογραφίες» του σήμερα.

 4. Θέλω να μπορώ να εκμεταλλευτώ νέες τεχνολογίες όπως το artificial intelligence και το machine learning, με πρακτική εφαρμογή πάνω στα δικά μου δεδομένα.

Κατά την άποψή μας και την εμπειρία της E-ON INTEGRATION, αυτά και παρόμοια ζητήματα μπορούν να απαντηθούν, εάν υλοποιηθεί η κατάλληλη υποδομή «πίσω» από το B.I tool της επιλογής μας. Για να το εξηγήσουμε καλύτερα, να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις το B.I. tool κάθεται «ακριβώς πάνω» από τα επιχειρησιακά δεδομένα του ERP ή του CRM. Έτσι δίνει πολλές δυνατότητες, μεν, οι οποίες όμως περιορίζονται α) από τα δεδομένα αυτά και μόνον αυτά και β) από την επεξεργαστική δυνατότητα του B.I. tool.


Τί βλέπει η E-ON INTEGRATION?


Ως απάντηση, βλέπουμε την υλοποίηση υποδομών οι οποίες, αναλόγως των αναγκών, μπορεί να είναι τύπου big data ή data lakes ή data warehouses και μετά την εφαρμογή του B.I. της επιλογής μας επάνω σε αυτές τις υποδομές. Το παρακάτω σχήμα δίνει μια εποπτική εικόνα της πρότασης αυτής.


Ας το εξηγήσουμε καλύτερα:

 • Βλέπουμε την ανάγκη χρήσης υποδομών big data (και μάλιστα ίσως στο cloud) για να έχουμε δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλων όγκων ή ταχύτητας δεδομένων. Τέτοιων που οι παραδοσιακές in-house υποδομές δεν μπορούν να «αντέξουν» ή απλώς χρειάζονται πολλή συντήρηση από in-house μηχανικούς.

 • Υπάρχει η ανάγκη συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων πολλών διαφορετικών «υφών» (εκ της «υφής» όχι του «ύφους»!), όπως π.χ. custom EXCEL sheets, εκθέσεις που λαμβάνουμε από τρίτα θεσμικά μέρη, public databases με δεδομένα οικονομικά, κλιματικά, δημογραφικά και πολλά άλλα (όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή ούτε επί ενός file server ούτε επί της επιχειρησιακής Βάσης του ERP μας)

 • Όλα τα ετερογενή δεδομένα πρέπει να μπορούμε να τα συνδυάσουμε ώστε να βλέπουμε τα «δικά μας» δεδομένα υπό άλλες οπτικές γωνίες. Φανταστείτε, για παράδειγμα μια ανάλυση των πωλήσεών σας ανά την οικονομική δυνατότητα των κατοίκων της χώρας μας. Πού βρίσκονται οι πιο οικονομικά ισχυροί πελάτες σας; Τέτοιου είδους δομημένες πληροφορίες θα οργανωθούν από το «χάος» της data lake στην τάξη μιας data warehouse.

 • Έμπειροι data scientists θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους εκείνο το περιβάλλον που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τεχνικές Μηχανικής Μάθησης ή Τεχνητής Νοημοσύνης για να μπορούν να σας δώσουν νέες οπτικές στα δεδομένα σας (“insights”). Τέτοιες τεχνολογικές δυνατότητες παρέχονται σήμερα από μεγάλους κατασκευαστές επί των υποδομών που «προηγουμένως» έχετε φροντίσει να υλοποιήσετε ως data warehouse. Αν επιχειρήσετε να το κάνετε in-house, τότε θα έχετε αρκετούς μεγάλους «τεχνικούς» πονοκεφάλους και φυσικά ένα κόστος σημαντικό έως και απαγορευτικό.

Η E-ON INTEGRATION μπορεί να σας βοηθήσει σε όλες τις φάσεις του παραπάνω «ταξιδιού». Διαθέτουμε:

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων (και δεν λειτουργούμε απλώς σαν ένας πωλητής B.I. εργαλείων),

 • Εναλλακτικές λύσεις που να ταιριάζουν με το technology stack που ήδη έχετε,

 • Ομάδα data scientists ώστε – μετά την υλοποίηση των υποδομών – να σας αποκαλύψουν τις οπτικές γωνίες που μπορεί να κρύβουν τα δεδομένα σας – και με τη χρήση machine learning, natural language processing και γενικότερα data analytics,

 • Ομάδα προγραμματιστών οι οποίοι στο τέλος θα μηχανοποιήσουν τη διαδικασία επεξεργασίας και θα σας δώσουν το τελικό ζητούμενο όχι υπό τη μορφή μιας έκθεσης ευρημάτων αλλά ενός αυτοματοποιημένου συστήματος υποβοήθησης των αποφάσεών σας. Και, στο βαθμό που θα χρειαστεί, να το «ολοκληρώσουν» (integrate) με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά σας συστήματα.

Δείτε περισσότερα εδώ και ξεκινήστε το ταξίδι της εκμετάλλευσης του πλούτου που ήδη διαθέτετε: των δεδομένων σας.

Comments


bottom of page