top of page

9 Κρίσιμα ερωτήματα για τη Διαχείριση Κινδύνων που κάθε Διοίκηση θα πρέπει να μπορεί να απαντήσει


 1. Έχετε μετρήσει σε ευρώ την συνολική έκθεση της Εταιρίας σας σε Κινδύνους;

 2. Ξέρετε τους επιμέρους κινδύνους κάθε δραστηριότητάς σας;

 3. Γνωρίζετε εάν έχουν γίνει ή προγραμματίζονται ενέργειες για τη μείωσή αυτών των Κινδύνων ;

 4. Ξέρετε πόσο κοστίζουν αυτές οι ενέργειες ;

 5. Αυτές οι ενέργειες ακολουθήσαν μία «σωστή» εγκριτική διαδικασία για τις δαπάνες τους;

 6. Έχετε πληροφόρηση για το πόσο οι ενέργειες μείωσαν τελικά τον εγγενή σας κίνδυνο; Η απόφαση να τις υλοποιήσετε συσχετίστηκε με αυτό;

 7. Έχετε ορίσει ένα επίπεδο κινδύνου που έχετε διάθεση να αναλάβετε και γιατί (Risk Appetite);

 8. Ξέρετε εάν και πώς και πόσο οι κίνδυνοι που εντοπίσατε, επηρεάζουν άμεσα τους Στρατηγικούς σας Στόχους;

 9. Έχετε σε ένα Report όλη αυτή την πληροφορία;

Πόσες Διοικήσεις εταιριών χρειάζονται και θέλουν ένα τέτοιο Report; Χωρίς αμφιβολία ..όλες! Κοστίζει πολλά αυτού του είδους η πληροφόρηση; OXI !

Οι ίδιοι οι λειτουργοί των εταιριών τις περισσότερες φορές γνωρίζουν πολύ καλά τις θέσεις τους ως προς Κινδύνους, πολύ καλύτερα πιθανά και από τους πιο σοφούς εξωτερικούς συμβούλους, αλλά δεν έχουν το πλαίσιο να τις κοινοποιήσουν κατάλληλα σε όποιους ενδιαφέρονται ή / και είναι απαραίτητοι αποδέκτες ανάλυσης κινδύνων και να τις διαχειριστούν αποτελεσματικά. Από τις εταιρίες πολλές φορές δεν λείπει η γνώση αλλά η μεθοδική διεργασία ώστε να προσεγγίσουν σφαιρικά τους κινδύνους με σκοπό την επίτευξη θετικού αποτελέσματος σε κάθε δραστηριότητα.


Η πιο πιθανή παρατήρηση για την παραπάνω κατάσταση είναι ότι λείπει η πληροφόρηση και η συνειδητοποίηση (όχι τόσο σε επίπεδο Risk Officers, αλλά σε επίπεδο Διοικήσεων) ότι εξασφαλίζοντας μία καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας εξασφαλίζεις επι της ουσίας ότι κινείσαι πιο αποτελεσματικά προς την επίτευξη των Στρατηγικών σου Στόχων.

Λείπουν όμως και τα Εργαλεία. Ακόμα και οι εταιρίες που κάνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση πολλές φορές χρησιμοποιούν λάθος εργαλεία. Τα παραδοσιακά εργαλεία, υπολογιστικά φύλλα EXCEL λ.χ, δεν εξυπηρετούν γιατί:

 • Δεν είναι συνεργατικά.

 • Δεν ενσωματώνουν ροές εργασιών.

 • Δεν στέλνουν αυτόματες ειδοποιήσεις όταν απαιτούνται ενέργειες.

 • Δεν παράγουν αυτόματα δυναμικά reports και dashboards ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη και το επίπεδο πληροφόρησης που θέλει να δει (Συνοπτικό, Αναλυτικό).

 • Δεν προβάλλουν διαβαθμισμένα δεδομένα ανάλογα με εξουσιοδοτήσεις των χρηστών.

 • Απαιτούν πολλές ανθρωποώρες σε consolidation, και επαναχρησιμοποίηση και το κυριότερο,

 • Είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται και για πολλές άλλες διεργασίες του Οργανισμού, οι χρήστες είναι συνηθισμένοι σε αυτά και ΔΕΝ είναι σε θέση να αλλάξουν την κουλτούρα τους.

Και κάπως έτσι φτάνουμε να έχουμε σοβαρές συνέπειες σε πολύ σοβαρά θέματα ακόμα και στους πιο υγιείς οργανισμούς, όπου αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Να μην πληροφορείται εγκαίρως τους πιο σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει.

 • Να έρχεται αντιμέτωπο με επιπτώσεις στη μετοχική αξία που θα μπορούσε και να είχε προλάβει.

 • Να μην έχει ουσιαστικό πλάνο διαχείρισης κρίσεων.

 • Να μην παρέχει σωστή και πλήρη πληροφορία στους επενδυτές.

Η πιο αποτελεσματική λύση είναι η υιοθέτηση ενός εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων ERM.

Το E-ON RIBIA είναι ένα ολοκληρωμένο ERM σύστημα, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί τον αντικειμενικό σκοπό της Διαχείρισης Κινδύνων. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αναδείξει τις περιοχές υψηλού κινδύνου και να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που το χρησιμοποιούν με αναλύσεις και εκτεταμένη πληροφόρηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απόδοση και τη βιωσιμότητα τους.


To πιο σημαντικό, είναι ένα συνεργατικό σύστημα που με τις διαδικασίες που ενσωματώνει και τις ροές εργασιών του, αλλάζει τις κουλτούρες των οργανισμών συμβάλλοντας στη διαφάνεια και στην άμεση πληροφόρηση με το πιο εύλογο κόστος.

Comentários


bottom of page