top of page

Τηλεργασία και SaaS: Νέες εξελίξεις πάνω σε δοκιμασμένες τεχνικές


Η πανδημία ανέδειξε πολλές νέες πτυχές της ιδιωτικής αλλά και της επιχειρησιακής ζωής. Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, αναθεωρούμε πράγματα που ίσχυαν επί πολλές δεκαετίες. Η κοινωνική διάσταση της τηλεργασίας μπορεί να τίθεται σε διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αν δηλαδή είναι «εδώ για να μείνει» ή ήταν ένα προσωρινό μέτρο το οποίο θα σταματήσει, όταν εκλείψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Ένα πράγμα όμως φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει και ήδη επικρατεί στις σκέψεις και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν υπηρεσίες δεδομένων από απομακρυσμένα μηχανογραφικά κέντρα με την μορφή Software as a Service ή επι το απλούστερον «SaaS».Αυτό έχει πλέον καθιερωθεί ως πρότυπο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν να αξιοποιούν συστήματα, και μάλιστα τα βαριά και περίπλοκα εξ αυτών, τα οποία στρατηγικά εντάσσουν σε ιδιωτικά ή δημόσια clouds με την μορφή “as a service”


Το μόνο που απαιτείται είναι ένα ή περισσότερα PC, laptop ή άλλη φορητή συσκευή, τα οποία να συνδέονται στο internet.

Το μοντέλο Software as a Service - SaaS είναι μια μορφή συνεργασίας στην οποία παρέχεται η χρήση του λογισμικού με την μορφή «ενοικίασης», χωρίς να απαιτείται από τον πελάτη καμία επένδυση σε ειδικές εγκαταστάσεις, πρόσθετο λειτουργικό λογισμικό ή εξειδικευμένους ανθρώπους (ειδικούς της πληροφορικής).Αυτή η μορφή συνεργασίας καθίσταται δυνατή από τη χρήση τεχνολογιών cloud που η εταιρεία μας έχει αναπτύξει με ίδιες δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με εξειδικευμένους παρόχους/ συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Το μόνο που απαιτείται είναι ένα ή περισσότερα PC, laptop ή άλλη φορητή συσκευή, τα οποία να συνδέονται στο internet. Ο ιδιοκτήτης και πάροχος του λογισμικού, αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, δηλαδή την διαθεσιμότητα του λογισμικού, την τήρηση διαδικασιών ημερήσιων backup, την περιοδική συντήρηση της Βάσης Δεδομένων, την συντήρηση ή/και αναβάθμιση του περιβάλλοντος (servers και λοιπός εξοπλισμός, systemsoftware), κλπ.

Ουσιαστικά, με το μοντέλο αυτό γίνεται χρήση ενός λογισμικού, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε «εξωτερικούς» (προς τον τελικό χρήστη – πελάτη) servers. Το προσωπικό του πελάτη εργάζεται από τον χώρο του, όπου και αν είναι αυτός, στο γραφείο, στο σπίτι, στον χώρο του πελάτη του, στο ταξίδι του, εκτός έδρας ή χώρας, κλπ.


Tο κόστος χρήσης της υπηρεσίας κατανέμεται σε βάθος χρόνου, χωρίς την ανάγκη μεγάλων αρχικών επενδύσεων

Επιπρόσθετα, το κόστος χρήσης της υπηρεσίας κατανέμεται σε βάθος χρόνου, χωρίς την ανάγκη μεγάλων αρχικών επενδύσεων (αγορά υπολογιστών, θέρμανση/ ψύξη / συντήρηση Μηχανογραφικών κέντρων κλπ) και φυσικά μπορεί να διακοπεί, εάν κριθεί απαραίτητο, χωρίς τον κίνδυνο της απαξίωσης της αρχικής επένδυσης.


Η λύση αυτή απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, εμπορική ή παροχής υπηρεσιών. Ιδιαιτέρως, λόγω της χρήσης του internet, ως μέσου διακίνησης της πληροφορίας, προσφέρει ιδιαίτερα λειτουργικά πλεονεκτήματα, σε επιχειρήσεις που έχουν όλα ή κάποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Ομίλους εταιριών με πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες, που πρέπει να δικτυωθούν προκειμένου να έχουν διαθέσιμα, online στοιχεία.

  • Πολλούς κινούμενους χρήστες που εργάζονται εκτός των χώρων της εταιρείας, καθώς επίσης και στελέχη που ταξιδεύουν. Στο παρελθόν, οι χρήστες αυτοί ήταν «ξεκομμένοι» από την βάση τους ή είχαν μία «παγωμένη εικόνα» σε ένα laptop. Με τα συστήματα τύπου SaaS, οι χρήστες αυτοί είναι πάντα Online – real time με τις πλέον επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες.

  • Ξένες εταιρείες με δραστηριότητα στην Ελλάδα, που έχουν τα κεντρικά γραφεία τους στο εξωτερικό ή Ελληνικές εταιρείες με παραρτήματα εκτός Ελλάδος.

H E-ON, από την ίδρυσή της επενδύει σε τεχνολογίες Internet. Tα τελευταία χρόνια δίνει απόλυτη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών με την μορφή SaaS, σε όλη την γκάμα των προϊόντων της, τα οποία είτε αφορούν λύσεις – κορμού (ERP, CRM κλπ) είτε αφορούν εξειδικευμένες οριζόντιες λύσεις (Risk Management, Climate Change, Analytics, κλπ)

Opmerkingen


bottom of page