top of page

«Πράσινη Τραπεζική» - Green Banking – μέρος 2


Τον προηγούμενο μήνα ανοίξαμε το κεφάλαιο “Green Banking”, μεταφραζόμενο στα Ελληνικά ως «Πράσινη Τραπεζική». Στο πρώτο μέρος (εδώ) είχαμε ασχοληθεί με την εξωστρέφεια της Τράπεζας και πιο συγκεκριμένα με τα τραπεζικά προϊόντα που διαθέτουν τη λεγόμενη «πράσινη διάσταση».


Ωστόσο, οι τράπεζες, διαθέτοντας εξ ορισμού πολύ καλή οργάνωση αλλά και τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να υλοποιούν μεγάλα και συχνά έργα αναδιοργάνωσης ή βελτίωσης διαδικασιών, [πρέπει να] πρωτοστατούν στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματός τους. Παρακάτω λοιπόν, σταχυολογούμε μερικές λύσεις περισσότερο ή λιγότερο γνωστές στις οποίες και η E-ON, δια του τραπεζικού συστήματός της E-ON EPI, προσφέρει σχετικά προϊόντα τεχνολογίας.


Paperless ή e-statements. Κατάργηση των χάρτινων statements και αντικατάσταση από ηλεκτρονικά, μέσω email ή άλλων μεθόδων. Εδώ έχουμε, εκτός από οικονομίες κλίμακος, και σημαντικό όφελος από τη μείωση του administration για αυτή την περιοδική εργασία.

Ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης αιτήσεων. Μέσα από αυτές, μειώνεται η διακίνηση χαρτιού, η ανάγκη μετακίνησης του πελάτη ενώ υπάρχουν και άλλα οφέλη γύρω από το στάδιο pre-sales ενός τραπεζικού προϊόντος.

Ηλεκτρονικές υπογραφές. Άλλη μια ευκαιρία μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού, της ανάγκης φυσικής διαχείρισης και διαχείρισης καταστροφής, όταν πρέπει. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η τράπεζα μπορεί να επιτύχει 100% paperless σύναψη ακόμα και μιας νέας σύμβασης.

Digital onboarding νέων πελατών. Και εδώ έχουμε αφενός μείωση των φυσικών πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίας του ενδιαφερόμενου πελάτη στο φυσικό κατάστημα. Στην εποχή που ο κύριος όγκος αξιόλογων πελατών αρχίζει να αποτελείται από millennials, τέτοια «ηλεκτρονικοποίηση» μπορεί ακόμα και να αποτελεί κριτήριο επιλογής της τράπεζας. Σε αυτό το παράδειγμα, μπορεί κανείς να συνυπολογίσει και πλήθος άλλων θετικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον, εκτός από την οικονομία σε χαρτί: Μείωση της μετακίνησης, άρα οικονομία σε καύσιμο και μείωση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων. Μείωση των φυσικών καταστημάτων που διατηρεί η τράπεζα (εδώ έχουμε και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσωπικού αλλά και την τοπική εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά αυτό είναι αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης) και συνεπώς μείωση κατανάλωσης ρεύματος και άλλων πόρων κ.λπ.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό μπορεί να αφορά τόσο την έκδοση κάθε είδους παραστατικών προς πελάτες της αλλά και τη διαχείριση και αρχειοθέτηση των εισερχόμενων τιμολογίων από τους προμηθευτές της.

Paperless workflows. Η ηλεκτρονικοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών είναι άλλο ένα πεδίο εφαρμογής. Έχοντας σχεδιάσει τις εσωτερικές διαδικασίες με τρόπο ηλεκτρονικό, όλα τα checkpoints και οι εγκρίσεις δίδονται ηλεκτρονικά, με κατακόρυφη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και λοιπών σχετικών πόρων (εκτυπωτές, μελάνια, ανάγκες αποθήκευσης και, αργότερα, καταστροφής εγγράφων κ.α.). Παραδείγματα μπορεί να είναι ηλεκτρονικές διαδικασίες έγκρισης δαπανών και εξοδολογίων, διαχείριση νομικών υποθέσεων κ.α.

Υιοθέτηση cloud computing. Ένα μεγάλο ζήτημα που μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν «θέμα μη-θέμα» για τις τράπεζες, οι οποίες πιστεύαν ότι μόνο μέσα στα ιδιόκτητα «σινικά τους τείχη» ήταν ασφαλείς. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, πρώτα με την υιοθέτηση cloud συστημάτων για τις non-mission-critical εφαρμογές αλλά και για τις κάθε είδους digital-first τράπεζες που βλέπουν στο cloud computing περισσότερα πλεονεκτήματα από απειλές.

Τηλε-εργασία. Το θέμα αυτό έχει σαφώς επίδραση θετική στο περιβάλλον, ενώ εδώ έχουμε και μια διάσταση «κοινωνικής συνεισφοράς» για τις ευκολίες που μπορεί ένας μεγάλος οργανισμός να δίνει στους εργαζόμενους του.


Η E-ON διαθέτει συστήματα έτοιμα αλλά και με υψηλό βαθμό παραμετροποίησης για να υποβοηθήσει τη βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, όπως οι παραπάνω. Δείτε περισσότερα εδώ για το προϊόν E-ON EPI και εδώ για το προϊόν E-ON RIX. Ταυτόχρονα, με στελέχη έμπειρα στον τραπεζικό χώρο, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ανάγκες και ευκαιρίες στα θέματα αυτά και να συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο.


Comments


bottom of page