top of page

Οι προκλήσεις από τα νέα μοντέλα εργασίας στη μετά Covid εποχή


Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ραγδαία. Από τότε που ο Covid 19 έκανε την εμφάνισή του, βιώσαμε μια αλλαγή μοντέλου στο πού και πότε εργαζόμαστε και πώς μετράμε την αποδοτικότητα των απομακρυσμένων εργαζομένων.


Η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας ή των υβριδικών μοντέλων εργασίας που ξεκίνησε το 2020 φαίνεται ότι ήλθε για να μείνει. Ακόμη και όταν η επιστροφή στο γραφείο είναι πλέον δυνατή, πολλοί εργοδότες και εργαζόμενοι προτιμούν την απομακρυσμένη εργασία ή ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας και πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τέτοια σχέδια εφόσον το είδος της εργασίας το επιτρέπει. Έχουμε συνηθίσει τους νέους τρόπους εργασίας και βλέπουμε τον θετικό αντίκτυπό τους στις επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους.


Βέβαια όπως έχει φανεί, τα απομακρυσμένα ή υβριδικά μοντέλα εργασίας παρουσιάζουν τις δικές τους μοναδικές προκλήσεις όπως μεταξύ άλλων:

- Την ανάγκη διασφάλισης ότι οι εργαζόμενοι και οι ομάδες συνεχίζουν να εργάζονται αποτελεσματικά και επιτυγχάνουν τους στόχους τους

- Την ανάγκη να έχουν όλοι ασφαλή πρόσβαση σε συστήματα, πληροφορίες και έγγραφα μέσω εταιρικών δικτύων

- Την ανάγκη τήρησης ακριβών πληροφοριών και αρχείων για θέματα ανθρώπινου δυναμικού


Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν σύγχρονες λύσεις που η τεχνολογία είναι σε θέση να δώσει.


Αυτή η στροφή προς την υβριδική ή εξ αποστάσεως εργασία φαίνεται πως θα είναι μια μαζική τάση τα επόμενα χρόνια και οργανισμοί και επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να την υποστηρίξουν.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού παίζει κομβικό ρόλο και πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της εργασίας με σύγχρονα εργαλεία. Είναι πλέον επιφορτισμένη με τη διαχείριση απομακρυσμένων εργαζόμενων που βρίσκονται ίσως και σε διαφορετικές τοποθεσίες ή και χρονικές ζώνες και να διασφαλίσει ότι αυτοί είναι υγιείς και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες HR. Από πολλές απόψεις, το απομακρυσμένο/υβριδικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει μια νέα ευκαιρία για το HR να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του.


Πέρα όμως από τα θέματα που άπτονται καθαρά με τη διαχείριση του προσωπικού ανακύπτουν και θέματα διαχείρισης έργων και εκτέλεσης εργασιών καθώς και επίτευξης στόχων. Από τη σκοπιά των διευθυντών και των προϊσταμένων, είναι πιο δύσκολη η παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων και της επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα όταν οι άνθρωποι δεν εργάζονται στον ίδιο χώρο.

Η απομακρυσμένη εργασία έχει αλλάξει σημαντικά την παρακολούθηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των εργαζομένων. Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και οι εφαρμογές που βοηθούν στη διαχείριση της απόδοσης των απομακρυσμένων υπαλλήλων είναι πλέον ουσιώδη. Η επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τίθενται οι στόχοι και ο προσδιορισμός των βασικών μετρήσεων απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των απομακρυσμένων εργαζομένων στη νέα κανονικότητα.


Στην e-On έχουμε τις λύσεις για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του νέου εργασιακού περιβάλλοντος με εργαλεία όπως το e-On MyWorkplace και το e-On RIX Projects.


Το e-On MyWorkplace είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης προσωπικού που προσφέρει δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης στους εργαζόμενους για να διεκπεραιώνουν τα θέματα τους σε ένα απόλυτα συνεργατικό περιβάλλον με αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ροών εργασίας. Είναι όμως και εργαλείο στρατηγικής που εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι. Υποστηρίζει τον προγραμματισμό και τις κρίσιμες αποφάσεις για τον όλο λειτουργικό και στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης.


Το e-On RIX Projects παρέχει λειτουργικότητα για την διοίκηση και οικονομική διαχείριση κάθε είδους εργασίας και έργου. Αποτελεί ένα συνεργατικό περιβάλλον και μια ενιαία βάση πληροφοριών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη διαθέσιμη και προσβάσιμη από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Διασυνδέει τα πρόσωπα και τις ενέργειες για κάθε εργασία ή έργο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την καταγραφή του χρόνου εργασίας (time report ή time sheet), έτσι ώστε να είναι γνωστό το ποιοι εργάστηκαν σε κάθε εργασία ή έργο, πόσο χρόνο, πόσο ήταν το κόστος που προσέθεσαν και φυσικά ποια η συμμετοχή τους στην οικονομική απόδοση της εργασίας ή του έργου.

Comentarios


bottom of page