top of page

Οι Νέες Τεχνολογίες αλλάζουν την Αγροτική Παραγωγή και Κτηνοτροφία

H χρήση νέων τεχνολογιών φέρνει νέες πρακτικές στην αγροτική παραγωγή και στην κτηνοτροφία καθιστώντας τις περισσότερο παραγωγικές και βιώσιμες ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες σίτισης του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού της γης αλλά και στην ανάγκη περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.


Ποιες είναι όμως αυτές οι Τεχνολογίες που έρχονται για να συνδράμουν τους αγρότες και κτηνοτρόφους και πως αυτές βοηθούν στην καλύτερη απόδοση της παραγωγής τους.


1. Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία παρέχει στους αγρότες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες του αγρού τους. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πληροφορίες για την πρόβλεψη των καιρικών δεδομένων και την απόδοση των καλλιεργειών, βοηθώντας έτσι τους αγρότες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι αλγόριθμοι AI αυτοματοποιούν την αναγνώριση ανωμαλιών και ασθενειών σε φυτά και ζώα. Αυτό επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση και επέμβαση εάν απαιτείται.


2. Internet of Things

Το IoT παρέχει μια εναλλακτική στις γνωστές παραδοσιακές μεθόδους. Μια συσκευή IoT περιέχει έναν ή περισσότερους αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα και παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Αυτοί οι αισθητήρες εκτελούν πολλές δραστηριότητες, όπως ανίχνευση θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους, παρακολούθηση φυτών και ζώων και πολλά άλλα. Επιπλέον, τα νέα συστήματα άρδευσης χρησιμοποιούν αισθητήρες IoT για την αυτοματοποίηση της μεταφοράς νερού στις καλλιέργειες. Έχουν, μεταξύ άλλων, αισθητήρες εξατμισοδιαπνοής, αισθητήρες υγρασίας εδάφους και αισθητήρες βροχής, τα οποία στέλνουν έγκαιρες ειδοποιήσεις και βελτιώνουν το χρόνο απόκρισης για περιοχές που χρειάζονται προσοχή.


3. Ρομποτική

Τα γεωργικά ρομπότ συνδράμουν τους αγρότες στη συλλογή, τη συγκομιδή, τη φύτευση, τον ψεκασμό και τη σπορά. Η χρήση τέτοιων ρομπότ τους επιτρέπει να εστιάζουν περισσότερο στη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για τις χρονοβόρες γεωργικές διαδικασίες. Ρομποτικές κατασκευές χρησιμοποιούνται και ως αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης ζώων. Αυτά περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες ζυγαριές, θερμοκοιτίδες, μηχανές αρμέγματος και αυτόματες ταΐστρες που συντελούν στην αποτροπή σφαλμάτων που προκαλούνται από τον άνθρωπο.


4. Drones

Τα drones συλλέγουν ακατέργαστα δεδομένα που μεταφράζονται σε χρήσιμες πληροφορίες για την παρακολούθηση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Εξοπλισμένα με κάμερες διευκολύνουν την αεροαπεικόνιση και την καταγραφή της τοπογραφίας κοντινών και μακρινών πεδίων. Αυτά τα δεδομένα βελτιστοποιούν την εφαρμογή λιπασμάτων, νερού και φυτοφαρμάκων. Στην κτηνοτροφία τα drones διευκολύνουν την παρακολούθηση των ζώων, την περίφραξη τους και την βοσκή τους.

Νεοφυείς επιχειρήσεις εργάζονται για την κατασκευή drones ικανών να μετρούν τα επίπεδα χλωροφύλλης, τον αριθμό των ζιζανίων, καθώς και τη σύσταση των ορυκτών και της χημικής σύνθεσης του εδάφους.


5. Γεωργική Βιοτεχνολογία

Πολλές αποδόσεις των καλλιεργειών χάνονται λόγω παράσιτων και ασθενειών. Η εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη γεωργία βελτιώνει την ποιότητα των καλλιεργειών. Τεχνικές όπως η αναπαραγωγή φυτών, ο υβριδισμός, η γενετική μηχανική διευκολύνουν τον εντοπισμό καλύτερων χαρακτηριστικών στα φυτά. Υπάρχουν τεχνολογίες επεξεργασίας γονιδιώματος που επιτρέπουν την απομόνωση του επιθυμητού γονιδίου με ταχύτητα και ακρίβεια. Η αναπαραγωγή μεταξύ των φυτών με τα επιθυμητά γονίδια παράγουν διαγονιδιακά φυτά με ιδιότητες όπως αντοχή σε ασθένειες, ανοχή στην ξηρασία, αντοχή σε παράσιτα και υψηλή ικανότητα καρποφορίας. Αυτό ενισχύει την κερδοφορία της αγροτικής παραγωγής.


Στην E-ON INTEGRATION στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την γεωργία και κτηνοτροφία γιατί παρέχουν κρίσιμη πληροφόρηση που μπορεί να αξιοποιηθεί σε συνδυασμό με εξωτερικές βάσεις δεδομένων ώστε να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που απορρέουν από την ενεργειακή και κλιματική κρίση. Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά τη βιωσιμότητα του ώστε να προχωρήσει στη χάραξη της στρατηγικής του.

Comments


bottom of page