top of page

Η άνοδος της βιομηχανίας δέσμευσης άνθρακα

Ένα παράδειγμα «σάρωσης τεχνολογιών» και ευκαιριών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η κλιματική αλλαγή πέραν των δυσμενών επιπτώσεων που έχει για τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη κοινωνία και δραστηριότητα, μπορεί να αποτελέσει μοχλό αλλαγής. Οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή αναδεικνύουν ευκαιρίες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την εξοικονόμηση πόρων και την ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών φιλικότερων προς το περιβάλλον και το κλίμα.

Η «σάρωση τεχνολογιών» είναι η διαδικασία κατά την οποία παρακολουθούνται και εξετάζονται τακτικά οι εξελίξεις στο τεχνολογικό τοπίο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ανάλυση της αγοράς βασισμένη σε δεδομένα και δίνει το πλεονέκτημα έγκαιρης τοποθέτησης μιας επιχείρησης στην αγορά εντοπίζοντας αναδυόμενες ευκαιρίες με εμπεριστατωμένο τρόπο.


Όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις τεχνολογίες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μία από τις Αρχές στις οποίες βασίζεται η παγκόσμια Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή είναι ο Μετριασμός του φαινομένου, δηλαδή οι ενέργειες και η λήψη μέτρων για εξάλειψη αερίων θερμοκηπίου στις πηγές τους ή ενίσχυση της συλλογής τους από την ατμόσφαιρα και αποθήκευσής τους (π.χ. ωκεανοί, δάση, έδαφος).


Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πληθώρα τεχνολογιών και μεθόδων που στοχεύουν στη μείωση/εξάλειψη της συγκέντρωσής των αερίων θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα και συνεπώς στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πληθώρα τεχνολογιών και μεθόδων που έχουν περάσει από το ερευνητικό στάδιο σε πρακτικές εφαρμογές που στοχεύουν στη μείωση/ εξάλειψη της συγκέντρωσής των αερίων θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα, άρα επίτευξη των κλιματικών στόχων (περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1.5C).

Παρακάτω αναφέρεται ως παράδειγμα η "σάρωση" διαθέσιμων τεχνολογιών για την αφαίρεση άνθρακα από την ατμόσφαιρα.


Η άνοδος των επενδύσεων σε τεχνολογίες Δέσμευσης Άνθρακα

Η αγορά για την δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς και ιδιωτικά κεφάλαια εισρέουν από εταιρείες τεχνολογίας που επιδιώκουν να βοηθήσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο να επεκταθούν και να μειώσουν το κόστος τους.


Παραδείγματα τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα που εφαρμόζονται.

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη δέσμευση του άνθρακα είναι:

1. Η άμεση δέσμευση αέρα με τη χρήση γιγαντιαίων ανεμιστήρων, η οποία σε συνδυασμό με πολύπλοκες χημικές διεργασίες ή φίλτρα, απομακρύνουν το CO2 από τον αέρα. Αλλά μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε κίνητρο για να θάψουν απλώς αυτόν τον άνθρακα, οπότε έπρεπε να τον πουλήσουν σε διάφορες αγορές. Το δεσμευμένο CO2 πωλείται σε θερμοκήπια όπου χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια λαχανικών, και σε εταιρείες ποτών, οι οποίες το χρησιμοποιούν για την παρασκευή ανθρακούχων ποτών.

2. Η διάλυση του δεσμευμένου άνθρακα σε νερό και η έγχυσή του σε σχηματισμούς βασάλτη. Το CO2 εισάγεται σε αυτά τα πετρώματα και στη συνέχεια μεταλλοποιείται. Αυτό κυριολεκτικά σημαίνει ότι το CO2, μέσα σε δύο χρόνια μετά την εισαγωγή, μετατρέπεται σε πέτρα. Έτσι, στερεοποιείται ένα χιλιόμετρο κάτω από το έδαφος και έτσι αποθηκεύεται απολύτως, μόνιμα για τα επόμενα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

3. Η χρήση βιομάζας (υπολείμματα καλλιεργειών, όπως στελέχη, μίσχοι και φύλλα από αγροκτήματα), η οποία έχει ήδη δεσμεύσει άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στη συνέχεια μετατρέπεται σε βιοπετρέλαιο, το οποίο αποθηκεύεται υπόγεια. Η διαδικασία μετατροπής της βιομάζας σε βιοπετρέλαιο ονομάζεται πυρόλυση ή γρήγορη πυρόλυση. Και είναι η διαδικασία κατά την οποία πρώτα αλέθεται η βιομάζα σε πολύ μικρά κομμάτια, ώστε διοχετεύοντας θερμότητα μέσα από αυτήν (από τη θερμοκρασία δωματίου στους 500 βαθμούς Κελσίου για λιγότερο από μερικά δευτερόλεπτα) να εξατμιστεί η κυτταρίνη και η βιομάζα ώστε στη συνέχεια να συμπυκνώθεί εκ νέου σε υγρό, το βιοέλαιο, το οποίο εισέρχεται βαθιά στο υπέδαφος, όπου στερεοποιείται.

4. Η έγχυση του διοξείδιου του άνθρακα σε μίγματα σκυροδέματος, τα οποία αποθηκεύουν μόνιμα το CO2 και έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι κάνουν το σκυρόδεμα ισχυρότερο. Το CO2 εγχύεται στο σκυρόδεμα και αντιδρά με το τσιμέντο καθώς αυτό αναμιγνύεται. Γίνεται μια χημική αντίδραση όπου το ασβέστιο αντιδρά με το CO2 και σχηματίζει ένα ανόργανο ανθρακικό άλας, έτσι αυξάνεται η αντοχή του σκυροδέματος. Αυτή η αυξημένη αντοχή σημαίνει ότι οι παραγωγοί σκυροδέματος μπορούν να χρησιμοποιούν λιγότερο τσιμέντο στα μείγματά τους, γεγονός που συμβάλλει στο να γίνει η βιομηχανική διαδικασία πιο πράσινη.


Οι τεχνικές προσεγγίσεις για τη μόνιμη απομάκρυνση του άνθρακα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία, κάποιο υποσύνολο αυτών των τεχνολογιών θα πρέπει πιθανότατα να επεκταθεί γρήγορα για να διατηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5 ή ακόμη και 2 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες από το Κέντρο Νομικής, Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ, ο κόσμος χρειάζεται περίπου 50.000 εργοστάσια δέσμευσης άνθρακα έως το 2050, κάτι το οποίο θα κόστιζε περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια.


Η τοποθέτηση της Ε-ΟΝ

Στην E-ON INTEGRATION παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και στόχος μας είναι η ακριβής ποσοτικοποίηση όλων των ζητημάτων, όπως κίνδυνοι, ευκαιρίες και μετρικά στοιχεία, που απορρέουν από την ενεργειακή και την κλιματική κρίση.

Στο πλαίσιο των εργασιών μας γίνεται "σάρωση" των διαθέσιμων τεχνολογιών, εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων των κινδύνων/ευκαιριών ως και σαφής περιγραφή της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής του ενδιαφερόμενου φορέα με βάση τα κλιματικά σενάρια. Η όλη μεθοδολογία μας βασίζεται πλήρως σε εργαλείο πληροφορικής, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί και στοιχεία από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, και έχει τίτλο “Climate Change Risk Assessment”. 

Comments


bottom of page