top of page

Ηλεκτρικό ή Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο;

Ποιό τελικά κερδίζει τη μάχη για ένα πράσινο μέλλον;

Στην αναζήτηση ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου τρόπου μετακινήσεων, τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) έχουν αναδειχθεί ως μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα συμβατικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μετακινήσεων αποτελούν ισχυρό παράγοντα ανησυχίας, με την ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή.

Εξετάζουμε εδώ κάποιες απο τις διαφορές τους:


Εκπομπές


Μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις μεταξύ ηλεκτρικών και βενζινοκίνητων αυτοκινήτων έγκειται στις εκπομπές τους. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράγουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων, καθώς λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις μπαταρίες τους. Από την άλλη πλευρά, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα καίνε ορυκτά καύσιμα, εκπέμποντας διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άλλους ρύπους στην ατμόσφαιρα. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά τοποθετεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως μια καθαρότερη και πιο πράσινη επιλογή, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.


Πηγή Ενέργειας


Η πηγή ενέργειας για τα ηλεκτρικά και τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα διαφέρει επίσης. Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα βασίζονται σε βενζίνη ή ντίζελ που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα, τα οποία είναι μη ανανεώσιμοι πόροι με συγκεκριμένα αποθέματα. Η εξόρυξη, η διύλιση και η μεταφορά αυτών των καυσίμων συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στη διαταραχή του οικοσυστήματος. Αντίθετα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντλούν ενέργεια από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να παραχθεί από διάφορες πηγές, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική) ή ακόμη και πυρηνική ενέργεια. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα τους, προωθώντας μια βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.


Το συνηθέστερο επιχείρημα κατά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτισή τους πραγματοποιείται με τις λεγόμενες «συμβατικές μεθόδους» ακόμα, δηλαδή αυτές που στηρίζονται στα ορυκτά στερεά καύσιμα, όπως οι γαιάνθρακες (λιθάνθρακας, λιγνίτης), στα υγρά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο ή στα αέρια καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο. Έτσι κατά την παραγωγή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτισή τους παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Ακόμα όμς και αν μετρήσουμε την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια μίας φόρτισης είναι αισθητά λιγότερη και λιγότερο επιβλαβής, σε σύγκριση με τους ολικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους ενός βενζινοκίνητου οχήματος, διότι οι τελευταίοι δεν αποτελούνται αποκλειστικά από διοξείδιο του άνθρακα αλλά και από άλλα αέρια που διογκώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου (SO2), υδρογονάνθρακες (HC).


Αποδοτικότητα


Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρουσιάζουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης των ηλεκτροκινητήρων, οι οποίοι συνήθως μετατρέπουν πάνω από το 90% της αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας σε χρησιμοποιήσιμη ισχύ. Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα βασίζονται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης που έχουν χαμηλότερη απόδοση μετατροπής ενέργειας, που κυμαίνεται από 20% έως 40%, με το υπόλοιπο να χάνεται ως απορριπτόμενη θερμότητα.

Επιπλέον, η συνολική απόδοση των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων επηρεάζεται από τις ενεργειακές απώλειες που σχετίζονται με την εξόρυξη, τη διύλιση, τη μεταφορά και την αποθήκευση πετρελαίου.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να επωφεληθούν από ένα ολοένα πιο αποδοτικό και καθαρότερο ενεργειακό δίκτυο, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοσή τους.


Ανάλυση κύκλου ζωής


Κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οχημάτων, η εξέταση ολόκληρου του κύκλου ζωής είναι ζωτικής σημασίας. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενδέχεται να έχουν υψηλότερες εκπομπές κατά τη φάση κατασκευής τους λόγω της παραγωγής μπαταριών και των σχετικών υλικών τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος, οι χαμηλότερες λειτουργικές εκπομπές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν να αντισταθμίσουν και με το παραπάνω αυτές τις αρχικές εκπομπές παραγωγής. Επιπλέον, οι εξελίξεις στην τεχνολογία των μπαταριών και οι προσπάθειες ανακύκλωσης βελτιώνουν συνεχώς τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της διάθεσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.


Κατα συνέπεια,τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπόσχονται πολλά για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών. Με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία, και κυριότερα τη δυνατότητα φόρτισης μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρουν μια καθαρότερη και πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση στα βενζινοκίνητα. Με τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, μπορούμε να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και να εργαστούμε για ένα πιο πράσινο μέλλον.


Στην E-On Integration διαθέτουμε τις γνώσεις και την τεχνολογία για να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που είτε δραστηριοποιούνται στον τομέα των χερσαίων μεταφορών είτε διαθέτουν στόλο οχημάτων ή ακόμη και εξαρτώνται από τις μεταφορές ως κατηγορία Scope 3 καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας βιώσιμης μετάβασης, από τα πρώτα βήματα έως την καταγραφή των τελικών αποτελεσμάτων. Με τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες και χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες RIBIA ESG και RIBIA GHG cloud, δίνουμε τη δυνατότητα στις εταιρείες να καταγράφουν, να υπολογίζουν και να δημοσιεύουν την ετήσια έκθεση βιωσιμότητας και το αποτύπωμα άνθρακα από όλες τις κατηγορίες εκπομπών Scope 1, 2 και 3.


Οι συγκεκριμένες cloud πλατφόρμες έχουν δημιουργηθεί με τα πρότυπα του Greenhouse Gas Protocol (GHG) και του ISO 14064-1-2018, και πάντα ακολουθούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές αναθεωρήσεις.


Αν θέλετε να κάνετε μια σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δύο τύπων οχημάτων δείτε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο / διαδικτυακή εφαρμογή του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λουξεμβούργου (LIST.Comentarios


bottom of page