top of page

Ενεργειακή Κρίση και Πυρηνική ενέργεια στην ΕΕ


Ηενεργειακή κρίση των  τελευταίων μηνών, αλλά και η επιτακτική ανάγκη για μετάβαση σε μια οικονομία πράσινης ενέργειας, έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο την πυρηνική ενέργεια ως τρόπο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 


Η πυρηνική ενέργεια που παράγεται σήμερα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες απελευθερώνεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται πυρηνική σχάση, κατά την οποία οι πυρήνες ουρανίου και πλουτωνίου διαχωρίζονται και εκλύουν ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών άνθρακα αντί για τα ορυκτά καύσιμα και αποτελεί βασικό συστατικό του ενεργειακού μίγματος δεκατεσσάρων  από τα είκοσι επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναλογεί στο 26% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ.  

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ αναλογεί στο 26% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ.  

Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της  πυρηνικής ενέργειας σε σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα, είναι η πυκνότητα ισχύος και η δυνατότητα παραγωγής μεγάλης ισχύος χρησιμοποιώντας λιγότερο χώρο. Με απλά λόγια, συγκρίνοντας τις μορφές ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να δώσει περισσότερη ισχύ ανά τετραγωνικό μέτρο (χρήση γης) όπως τα ορυκτά καύσιμα, σε αντίθεση με άλλες μορφές ενέργειας μηδενικού άνθρακα που χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις γης για να δώσουν την αντίστοιχη ισχύ.  Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες


Ωστόσο, μετά τις πυρηνικές καταστροφές στο Τσέρνομπιλ το 1986 και στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011, η πυρηνική ενέργεια αμφισβητείται έντονα. Η απόφαση της Γερμανίας να καταργήσει την πυρηνική ενέργεια έως το 2020 και το προσωρινό κλείσιμο δύο αντιδραστήρων στο Βέλγιο, μετά την ανακάλυψη ρωγμών στους θαλάμους τους, ενέτειναν την πίεση για κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις επαφίεται στα κράτη μέλη να επιλέγουν εάν θα περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό τους μείγμα ή όχι. 


Οι μελλοντικές τάσεις 


Γενικά είναι γνωστό ότι η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας συνοδεύεται από προβλήματα, όπως το κόστος της, τα ατυχήματα, τα απόβλητά της και το ότι η καύσιμη ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οπλικά συστήματα. Υπάρχουν όμως φωνές επιστημόνων και ειδικών ενέργειας που συζητούν ότι μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει κλιματικά ουδέτερο μέλλον χωρίς της συνεισφορά της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα.  Εδώ η πρόκληση είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, όχι με την κλασική σχάση ραδιενεργών υλικών, αλλά με σύντηξη. Η τεχνολογία αυτή δεν βασίζεται στο διαχωρισμό ατόμων (σχάση) αλλά στην ένωση τους. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης και ένα υλικό που δοκιμάζεται ευρέως είναι το Υδρογόνο, το οποίο απαντάται σε αφθονία στον πλανήτη. Η σύντηξη θεωρείται ασφαλέστερη ως προς τη διαδικασία παραγωγής για την αποφυγή ατυχημάτων. Εντούτοις, ανακύπτουν κάποια πρακτικά ζητήματα όπως το κόστος και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αλλά και της διαχείρισης αποβλήτων.  


Στην E-ON INTEGRATION παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και στόχος μας είναι η ακριβής ποσοτικοποίηση όλων των ζητημάτων, όπως κίνδυνοι, ευκαιρίες και μετρικά στοιχεία, που απορρέουν από την ενεργειακή και την κλιματική κρίση. Στο πλαίσιο των εργασιών μας γίνεται εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων αυτών των κινδύνων/ευκαιριών ως και σαφής περιγραφή της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής του ενδιαφερόμενου φορέα με βάση τα κλιματικά σενάρια. Η όλη μεθοδολογία μας βασίζεται πλήρως σε εργαλείο πληροφορικής, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί και στοιχεία από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, και έχει τίτλο “Climate Change Risk Assessment”. 

Comments


bottom of page