top of page

Είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η λύση στην κλιματική κρίση;


Ποια η θέση των επιχειρήσεων;


Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αναφερόμαστε στη μεταβολή του κλίματος από ένα χρονικό διάστημα σε ένα άλλο. Μεταξύ άλλων, η κλιματική αλλαγή αφορά στην αύξηση της θερμοκρασίας της Γης, η οποία προκαλείται από την αύξηση των συγκεντρώσεων αερίων στην ατμόσφαιρα. Οι αυξημένες ποσότητες αερίων προέρχονται, κατά κύριο λόγο από την καύση ορυκτών καυσίμων όπως είναι το πετρέλαιο, ο λιγνίτης, το φυσικό αέριο κ.ά. Τα αέρια αυτά παραμένουν στην ατμόσφαιρα και έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, δημιουργώντας έτσι το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην κορυφή των ρυπογόνων αερίων που βλάπτουν την ατμόσφαιρα βρίσκεται το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Μερικά στατιστικά:

 • Τα τελευταία 100 χρόνια ο πληθυσμός της Γης έχει τετραπλασιαστεί ξεπερνώντας τα 7 δισεκατομμύρια κατοίκους.

 • Τον περασμένο αιώνα η ανθρωπότητα χρησιμοποίησε δεκαπλάσια ενέργεια απ’ όλη όση είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα χίλια χρόνια, με αποτέλεσμα οι βιομηχανικοί ρύποι και οι εκπομπές βλαβερών αερίων να φθάσουν τις υψηλότερες τιμές των προηγούμενων 15 εκατομμυρίων ετών.

 • Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από το 1990

 • Οι εκπομπές αυτές παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση κατά το διάστημα 2000 - 2010 παρά στις τρεις προηγούμενες δεκαετίες

 • Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο το διοξείδιο του άνθρακα που επιβαρύνει την ατμόσφαιρα είναι 36 δισεκατομμύρια τόνοι !

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας φαίνονται να αποτελούν μέρος της λύσης για ενεργειακή επάρκεια και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη


Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως η ικανότητα της Κοινωνίας να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να επιβαρύνει τις επόμενες γενιές στο να καλύψουν τις ανάγκες του μέλλοντος – και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μας χαρίζουν απλόχερα αυτή τη δυνατότητα.Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Εκτός από την ηλιακή και την αιολική, ΑΠΕ θεωρούνται και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και το βιοαέριο. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια εξόρυξη, άντληση ή καύση και δεν εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα ή υδρογονάνθρακες, όπως οι συμβατικές πηγές ενέργειας.


Τα πλεονεκτήματά τους είναι πολλά:

 • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες και συμβάλλουν στην μείωση της εξάρτησης από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.

 • Είναι πηγές ενέργειας που παράγονται στην χώρα που καταναλώνονται οπότε η χώρα αποκτά ενεργειακή ανεξαρτησία.

 • Μπορούν να κατασκευαστούν εργοστάσια σε όλα τα μέρη της χώρας ανακουφίζοντας έτσι το σύστημα μεταφοράς και μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς.

 • Δίνουν την δυνατότητα για την ορθολογική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών

 • Δεν επηρεάζονται από τις τιμές των συμβατικών καυσίμων και λειτουργούν πλέον με χαμηλό κόστος.

 • Δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομίας.

 • Βοηθούν στην τοπική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Σημειώνεται δε, ότι η μείωση των εκπομπών άνθρακα στον τομέα της ενέργειας αποτελεί μία σημαντική επιδίωξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής!

Η ενεργειακή μετάβαση στην πράξη


Με τις ενεργειακές ανάγκες να εκτοξεύονται παγκοσμίως, αλλά και με τις εντονότατες επιπτώσεις της καταστροφής του περιβάλλοντος, η δράση για το κλίμα ανεβαίνει σταθερά στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας σχεδόν όλων των κυβερνήσεων στον πλανήτη. Ειδικά για την Ευρώπη, στόχος είναι έως το 2050, να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο, με ενδιάμεσο στόχο το 2030 όπου οι καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 55%.


Πέρα από τις δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό όφελος και από τις δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες μπορούν να θωρακίσουν την οικονομία και να μετριάσουν τις ζημιές. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε μέτρα προσαρμογής οδηγούν σε μείωση του κόστους από την κλιματική αλλαγή σχεδόν κατά 30%.


Κίνδυνοι και ευκαιρίες από τις κλιματικές πολιτικές για τις επιχειρήσεις


Δεν είναι μόνον οι κυβερνήσεις που στρέφονται σε πιο «πράσινες» λύσεις για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Τον ίδιο δρόμο ακολουθούν και επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, που έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα τους ζητήματος και διεκδικούν συνειδητά ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η συνεχόμενη αναζήτηση νέων διαδικασιών και τεχνολογιών για να καταστούν περισσότερο βιώσιμες καθώς και η στροφή στην πράσινη ενέργεια αποτελεί την πλέον ανερχόμενη τάση παγκοσμίως.


Στην E-ON INTEGRATION στόχος μας είναι η ακριβής ποσοτικοποίηση όλων των ζητημάτων, όπως κίνδυνοι, ευκαιρίες και μετρικά στοιχεία, που απορρέουν από την ενεργειακή και την κλιματική κρίση. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, τους φυσικούς κινδύνους, δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις στις υποδομές και υπηρεσίες του ενδιαφερόμενου φορέα και τους μεταβατικούς κινδύνους, δηλαδή τις έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης από τις μεταβολές του κοινωνικού, πολιτικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των εργασιών μας γίνεται εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων αυτών των κινδύνων/ευκαιριών ως και σαφής περιγραφή της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής του ενδιαφερόμενου φορέα, μελλοντικά με βάση τα κλιματικά σενάρια. Η όλη μεθοδολογία μας βασίζεται πλήρως σε εργαλείο πληροφορικής, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί και στοιχεία από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, και έχει τίτλο “Climate Change Risk Assessment”.

Σχόλια


bottom of page