top of page

Είναι η Βιωσιμότητα το νέο disruption της αγοράς;


Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο παράγων η «Βιωσιμότητα» όντως αποτελεί το νέο disruption στις επενδύσεις, δηλαδή εμπόδιο και πρόβλημα στην επιδίωξη και την υλοποίησή τους. Επίσης, φαίνεται ότι όσο πιο νωρίς εναρμονιστούν οι εταιρίες στις νέες συνθήκες, τόσο πιο εφικτό θα είναι να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο τοπίο ή να κερδίσουν έδαφος έναντι των ανταγωνιστών τους αλλά και των νέων εταιριών που θα διεκδικήσουν μερίδιο (incumbents vs successors).


Έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας την εποχή που τα βασικά κριτήρια των επενδύσεων ήταν αμιγώς χρηματοοικονομικά και το μόνο που μετρούσε στο τέλος της ημέρας ήταν τα κέρδη μίας εταιρίας. Τώρα περνάμε ραγδαία στην εποχή των βιώσιμων επενδύσεων! Οι βιώσιμες επενδύσεις προφανώς δεν αγνοούν την απόδοση στα κέρδη, αλλά ασχολούνται ενδελεχώς και με το πώς δημιουργούνται αυτά τα κέρδη! Αυτό συνεπάγεται μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται και αποτιμώνται οι εταιρίες, ιδιαίτερα σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, δέκα ή και είκοσι ετών. Διότι προφανώς σχεδόν όλες οι επενδύσεις εκεί στοχεύουν, να καταστήσουν δηλαδή μια επιχείρηση πιο νεωτεριστική, πιο παραγωγική, πιο λειτουργική όχι μόνο για τα επόμενα ένα -δύο χρόνια αλλά συνεχώς στο μέλλον.

Οι βιώσιμες επενδύσεις δεν αγνοούν την απόδοση στα κέρδη, αλλά ασχολούνται ενδελεχώς και με το πώς δημιουργούνται αυτά τα κέρδη

Έτσι έχουν γεννηθεί νέα ερωτήματα και νέα ζητήματα, μαζί με την έννοια της βιωσιμότητας. Πέραν του «τι» είναι βιωσιμότητα, αντιμετωπίζουμε πλέον και θέματα συστημάτων πληροφορικής που θα την διαχειριστούν, θα καταγράψουν τις απαιτήσεις και θα παρακολουθούν την πορεία προς αυτήν. Διότι «βιώσιμη» δεν αναδεικνύεται μία εταιρία (ή μια επένδυση) σε μία στιγμή και μετά «τελειώσαμε»! Πρέπει, επιβάλλεται και απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους, να παρακολουθείται η πρόοδος και η θέση μιάς «βιώσιμης» θέσης στην αγορά.

Οι εταιρίες καλούνται να θέσουν στρατηγικούς στόχους υπευθυνότητας, με σεβασμό στη κοινωνία, στους εργαζόμενους και στο περιβάλλον

Οι εταιρίες λοιπόν με τη σειρά τους, καλούνται να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους και να θέσουν στρατηγικούς στόχους υπευθυνότητας, με σεβασμό στη κοινωνία, στους εργαζόμενους και στο περιβάλλον. Πρέπει να το κάνουν γιατί θα αξιολογηθούν σοβαρά ως προς τον αντίκτυπο που έχουν σε όλα αυτά. Οι αρνητικές δραστηριότητες αποτελούν κινδύνους με σαφές οικονομικό κόστος και ο προσδιορισμός τους σημαίνει πιο ρεαλιστική εκτίμηση της πραγματικής τους αξίας, άρα και πιο ασφαλή επένδυση. Οι επενδυτές πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στη στρατηγική μιας εταιρείας, τη θωρακίζει από πολλούς επιχειρημrατικούς κινδύνους.(J.P. Morgan Wealth Management) και μάλλον έχουν δίκιο! Και όλα τα παραπάνω, πρέπει να αποτυπώνονται «κάπου» , όχι μόνο σε μία ετήσια έκθεση, αλλά σε ένα ζωντανό, online-realtime σύστημα.

Η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στη στρατηγική μιας εταιρείας, τη θωρακίζει από πολλούς επιχειρημrατικούς κινδύνους


Για την αξιολόγηση βέβαια προκύπτει πολύ έντονα η ανάγκη δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνδεσή της, με τις οικονομικές καταστάσεις.


Η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση τις περισσότερες φορές υπάρχει εσωτερικά σε μία εταιρία, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν απασχολούσε και κανέναν. Τώρα όμως απαιτείται η συγκέντρωσή της, η σύνθεσή της και κατ’ επέκταση διαχείρισή της κεντρικά προκειμένου να δημοσιοποιείται με τρόπο χρήσιμο για τους ενδιαφερόμενους, σε συνάρτηση με τη στρατηγική μιας εταιρείας

Το Ε-ΟΝ RIBIA ESG απαντά σε αυτό ακριβώς το ζητούμενο, την διαχείριση δηλαδή της πορείας προς την Βιωσιμότητα, προσφέροντας ένα Ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και αναφοράς δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα και ασφαλή τεχνολογικά εργαλεία. Το σύστημα, οργανώνει, επιταχύνει και τυποποιεί τις διαδικασίες Αναφορών κατά τα πρότυπα ESG- Environment, Social, Governance. Μειώνει ουσιαστικά κόστος και χρόνο σε διαχειριστικές εργασίες, και προσφέρει μια ολοκληρωμένη και άμεση εικόνα των Δεικτών και της συνολικής αξιολόγησης μίας εταιρίας σε θέματα ESG.

コメント


bottom of page