Σύνδεση μέσω πλατφόρμας cloud
απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών

Ο Πελάτης μας δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας στην Χονδρική Διάθεση Αγαθών & Παροχή Υπηρεσιών με  έδρα στη Σιγκαπούρη. 

Για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα χρειαζόταν ένα ολοκληρωμένο εμπορικό πακέτο εφαρμογών με δυνατότητα οι τοποθεσίες να έχουν κοινή πρόσβαση στα δεδομένα σε πραγματικούς χρόνους με μηδενικό διαχειριστικό κόστος.

 

Προτείναμε την SaaS λύση E-ON RIX Business Financials & CRM, την επιχειρηματική πλατφόρμα εφαρμογών μας που εξορθολογίζει και αυτοματοποιεί  διαδικασίες και ροές εργασίας. Για λόγους περιορισμού του κόστους αλλά και επειδή υπήρχε απαίτηση υψηλής διαθεσιμότητας, κάναμε χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω δημόσιου “cloud” αντί να εγκαταστήσουμε και  παραμετροποιήσουμε το σύστημα στις εγκαταστάσεις του Πελάτη.

 

Η επιλογή μια λύσης “cloud” έχει βοηθήσει τον Πελάτη μας να συνδέσει μέσω web τις δύο απομακρυσμένες του τοποθεσίες στην Σιγκαπούρη και στην Ελλάδα χωρίς κανένα περιορισμό χρόνου.

 

Το σύστημα που διαθέτει δυνατότητες για γρήγορη προσαρμογή σε ανάγκες που εκάστοτε μεταβάλλονται ή εξελίσσονται ήταν η καλύτερη επιλογή για την εταιρία για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα ανάπτυξής της.

 

Η εταιρία έχει τώρα ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για τη διαχείριση των πελατών της, την υποβολή προσφορών και τη διαχείριση των εντολών αγορών και πωλήσεων.

 

Τα Κεντρικά Γραφεία που έχουν έδρα στη Σιγκαπούρη έχουν μια πλήρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα του Γραφείου στην Ελλάδα και είναι σε θέση να παίρνουν μόνοι τους την πληροφόρηση και τις καταστάσεις που χρειάζονται χωρίς να πρέπει να τα ζητούν από το τοπικό μάνατζμεντ.

© 2021  by e-On Integration S.A.

Dem. Gounari 3, 153 43 Agia Paraskevi

Τηλ.: 210 6018700 - Fax: 210 6018709

Email:

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean